Vijeće stranih investitora (VSI) u Bosni i Hercegovini je krajem juna 2018. godine objavilo drugo izdanje Poslovnog barometra, istraživanje koje sadrži niz korisnih informacija o preprekama u poslovanju u Bosni i Hercegovini, koristima investiranja, te glavnim razlozima za reinvestiranje u Bosni i Hercegovini.

Rezultati istraživanja bit će korišteni za unaprjeđenje položaja i zahtjeva investitora prema  institucijama u Bosni i Hercegovini, s ciljem poboljšanja regulatornog okvira, efikasnosti državne uprave i političkih odluka radi jačanja pozicije aktuelnih investicija i podsticanja novih.

U sažetku Poslovnog barometra navodi se da, iako je Bosna i Hercegovina odredila da je privlačenje stranih investitora jedan od strateških prioriteta, željeni nivo investicija još nije dostignut zbog političke nestabilnosti, komplikovane administrativne strukture, obimne birokratije i nedovoljno poticajnog poslovnog okruženja.

Među članicama VSI 77% njih smatra da je poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini nepredvidljivo, što svakako umanjuje mogućnost privlačenja stranih investicija. Ipak, bez obzira na uočene prepreke na koje su članice VSI ukazale u ovom istraživanju, 84% postojećih investitora je spremno preporučiti Bosnu i Hercegovinu kao zemlju za ulaganje, a 70% njih planira reinvestirati u Bosnu i Hercegovinu u naredne tri godine.

Investitori su identificirali visokoobrazovani kadar, mahom tehničke i ekonomske struke (mašinske inžinjere i inžinjere elektrotehnike, programere, menadžere) kao najpoželjnije profile zaposlenika. Međutim, investitori su, također, u potrazi za ostalom tehničkom stručnom radnom snagom. U 2017. godini kod 49% kompanija koje su učestvovale u istraživanju došlo je do porasta broja zaposlenih.

Ukratko, ovo istraživanje je pokazalo da članice VSI investiraju u Bosnu i Hercegovinu zbog njenog geografskog i strateškog položaja i potencijala domaćeg tržišta, kao i zbog postojećih resursa i logistike u Bosni i Hercegovini.

Poslovni barometar dopunjuje Bijelu knjigu koju, također, objavljuje VSI, a koja sadrži konkretne preporuke za poboljšanje poslovne i investicione klime u Bosni i Hercegovini.

Vijeće stranih investitora je neprofitna poslovna asocijacija koja predstavlja interese stranih kompanija u Bosni i Hercegovini. Ciljevi VSI su poboljšanje investicionog i poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini, te promocija komunikacije i saradnje između VSI i vlasti u Bosni i Hercegovini.

Vijeće stranih investitora osnovano je 2006. godine, a njegove članice su više od 50 internacionalnih i regionalnih kompanija iz različitih sektora: metalne industrije, rudarstva, građevinarstva, pravnih i finansijskih usluga, nafte i energije, trgovine, bankarstva, telekomunikacija, proizvodnje hrane i pića i mnogih drugih. Članice VSI do sada su u Bosnu i Hercegovinu investirale više od devet milijardi KM i zaposlile više od 20.000 osoba.

Poslovni barometar i Bijela knjiga dostupni su na službenoj stranici VSI http://www.fic.ba.