Vijeće ministara BiH je na 157. sjednici, održanoj 7.11.2018. godine, usvojilo Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH o prijenosu znanja iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu.

Informacija sadrži osnovne podatke o  ljudskim resursima, odnosno, naučnom i stručnom potencijalu u iseljeništvu iz Bosne i Hercegovine, organizacijama naučne dijaspore u iseljeništvu, aktivnostima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i drugih aktera na prijenosu znanja iz iseljeništva u javne institucije i privatni sektor u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine trenutno provodi aktivnosti na prijenosu znanja iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu u okviru projekta ”Dijaspora za razvoj” (D4D), koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) i  Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).

U okviru prve komponente projekta koju provodi Ministarstvo, u saradnji sa IOM-om, planirano je da na prijenosu znanja iz iseljeništva u javne institucije u Bosni i Hercegovini bude angažirano 50 stručnjaka na period od jedne do maksimalno tri sedmice. Stručnjaci se angažuju u institucijama na svim nivoima vlasti, te u akademskom sektoru na osnovu potreba za ekspertizom koje iskažu institucije u Bosni i Hercegovini.

Na poziv Ministarstva od februara do jula 2018. godine stigle su 42 prijave stručnjaka iz 13 zemalja: Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Švicarske, Kanade, Irske, Danske, Velike Britanije, Švedske, Australije, Francuske, Belgije, Srbije i Hrvatske, kao i 31 prijava institucija/javnih ustanova/akademskog sektora iz cijele Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo je za 2018. godinu dogovorilo angažman osam stručnjaka iz iseljeništva u institucijama, javnim ustanovama i akademskom sektoru.

Aktivnost prijenosa znanja u okviru projekta ”Dijaspora za razvoj” trajaće do 2020. godine i u tom periodu Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će i dalje primati prijave stručnjaka iz iseljeništva i institucija/javnih ustanova/akademskog sektora u BiH.

U okviru treće komponente projekta ”Dijaspora za razvoj”, koju realizira UNDP, predviđen je prijenos znanja i vještina iz poslovne dijaspore i akademske zajednice u privatni sektor u Bosni i Hercegovini, što uključuje i uvođenje novih tehnologija koje će rezultirati boljom konkurentnošću i širenjem tržišta, jačanjem investicija i stvaranjem novih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini.

Sektori u Bosni i Hercegovini u kojima se odvija prijenos znanja u okviru ove komponente projekta uključuju drvnu, metalnu i tekstilnu industriju, informacione i komunikacijske tehnologije, digitalna rješenja/marketing, arhitekturu i farmaceutsku industriju. Iako je provedba aktivnosti na prijenosu znanja iz iseljeništva u privatni sektor u BiH započela krajem novembra 2017. godine, tri podržana poduzeća već su prijavila 13 novozaposlenih osoba.

Brojni su drugi primjeri prijenosa znanja iz iseljeništva u javni, nevladin i privatni sektor u Bosni i Hercegovini koje realiziraju organizacije iz iseljeništva, ali i pojedinci samoinicijativno.

Od organizacija u iseljeništvu, značajno je istaći angažman na prijenosu znanja ”Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka” (BHAAAS), s kojim je Ministarstvo potpisalo i Memorandum o razumijevanju. Ministarstvo za ljudska prava i izbeglice redovno podržava godišnje skupove „Dani Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini“, a u 2018.g, održan je deseti skup po redu. Jubilarne »Dane BHAAAS« posjetilo je oko 1000 učesnika iz 24 zemlje svijeta, a održano je 27 simpozijuma, brojni okrugli stolovi i panel diskusije sa više od 375 predavača.

Iz dosadašnje saradnje sa organizacijama i pojedincima u iseljeništvu, zaključuje se da u iseljeništvu postoji snažno interesovanje za prijenos znanja u Bosnu i Hercegovinu. Prijenos znanja, s obzirom na rastući trend odlaska stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, može značajno doprinijeti razvoju Bosne i Hercegovine i ublažiti posljedice „odliva pameti“. Stoga, u skladu sa zaključkom Vijeća ministara BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine će nastaviti sa aktivnostima na prijenosu znanja iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu, kao i aktivnostima kojima će se omogućiti sistemsko uređenje ove oblasti.

Dokument “Informacija o prijenosu znanja iz iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu” možete preuzeti ovdje.