Prvog veljače 2021., NJ. E. Elvira Dilberović imala je čast primiti u prostorijama veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Stockholmu studenticu Naidu Omić, nastavnicu bosanskog jezika Jasminku Jakupović i Naidinu majku Nerinu.

Veleposlanica Dilberović pozvala je goste u prijamni posjet nakon što je Naida Omić, učenica devetog razreda osnovne škole u Stockholmu, porijeklom iz Jelaha, osvojila prvo mjesto za književno djelo na temu “Zašto volim bosanski jezik”. Na natjecanju su sudjelovali studenti bosanskog porijekla iz cijelog svijeta.

Naida je istaknula da je rad napisala spontano, iz srca, a učitelj Jakupović pobrinuo se da rad bude gramatički ispravan i poslan u zadanom roku.

– Rad sam napisala motivirana čežnjom za rodnim gradom, nisam ni pretpostavljala da ću osvojiti prvo mjesto, ali, evo, pobijedila je iskrenost, rekla je Naida Omić u intervjuu.

Učiteljica Jasminka Jakupović vrijedno radi više od 25 godina na očuvanju maternjeg jezika, bh. kulture i tradicije, te zajedno sa svojim kolegama prenosi te vrijednosti najmlađim Bosancima i Hercegovcima koji žive u Švedskoj.

Veleposlanica Elvira Dilberović zahvalila se gostima na sastanku i poželjela sretan i uspješan rad u budućnosti.