Startup Studio u suradnji s 18 općina, opština i gradova pokreće program podrške osobama iz dijaspore koji žele ulagati u nove ili postojeće poslovne ideje u jednoj od 18 lokalnih zajednica: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Doboj, Gračanica, Gradačac, Jajce, Ključ, Lopare, Ljubinje, Modriča, Novi Grad, Ravno, Tešanj, Usora, Velika Kladuša, Zavidovići i Živinice.

Ovisno o tome u koju zajednicu želite ulagati, možete se prijaviti za bespovratna sredstva u iznosu od 20.000 KM do 60.000 KM, a ukupan fond je 1,2 milijuna KM.

Za koga je poziv namijenjen?

Namijenjen je pravnim ili fizičkim osobama, koje su započele ili započinju posao u nekoj od navedenih sredina, u čijoj se vlasničkoj strukturi nalazi i osoba iz dijaspore.

U ovom pozivu osobom iz dijaspore smatra se osoba koja u dijaspori živi najmanje dvije godine od dana objavljivanja ovog poziva, a ima značajne veze s BiH.

Osobom iz dijaspore smatra se i osoba koja se vratila u BiH i ima trajno prebivalište u BiH ne duže od dvije godine prije objave poziva.

Tko se može prijaviti za bespovratna sredstva?

  1. Registrirana mala i srednja poduzeća koja:
  • Su osnovane u jednoj od navedenih općina, opština i gradova;
  • U vlasništvu ili suvlasništvu imaju upisanu osobu iz dijaspore (najmanje 25% kapitala), što dokazuju važećim osnivačkim aktom i/ili izvodom iz Registra društava;
  • Su osnovana do 12 mjeseci prije dana objave poziva;
  • posluju kao društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) ili će se u sljedećem razdoblju registrirati u ovom obliku.
  1. Osoba ili osobe iz dijaspore koje namjeravaju osnovati društvo u obliku društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) s upisanim vlasništvom ili suvlasništvom (najmanje 25% kapitala). Tvrtka mora biti osnovana u roku od 90 dana od datuma potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Koji su uvjeti za prijavu na poziv za dodjelu bespovratna sredstva?

1.Sufinanciranje postojeće tvrtke ili budućeg poslovnog pothvata u minimalnom omjeru 1:1. Od podnositelja zahtjeva se očekuje da će kroz ovaj poziv sufinancirati poslovni pothvat u istom iznosu koji je dobio od bespovratnih sredstava, i to:

a)najmanje 50% udjela traženog iznosa sufinancira se u novcu, čiji će prijenos biti dokazan financijskom ispravom i dogodit će se prije prijenosa bespovratnih sredstava;

b)preostalih 50% može se prikazati kroz vrijednost opreme, standardizaciju, obuku, certifikaciju I td. Ako se ukaže potreba, Povjerenstvo može zatražiti potvrdu nenovčane vrijednosti sudskim putem ili ocjenom ovlaštenog vještaka.

Na primjer: Ako aplicirate za iznos od 40.000 KM, podnositelj zahtjeva ulaže isti iznos, s tim da najmanje 20.000 KM mora biti novčani doprinos, a preostalih 20.000 može biti u nenovčanom prilogu.

2.Tvrtka ili podnositelj zahtjeva (osoba iz dijaspore) nije financijski podržana kroz druge programe namijenjene razvoju poslovnih pothvata osoba iz dijaspore, odnosno Diaspora Invest (USAID) i Dijaspora za razvoj (D4D – UNDP).

3.Moguće je aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 20.000 KM do 60.000 KM, ovisno o raspoloživosti Fonda odabrane lokalne zajednice. Maksimalni iznos raspoloživih sredstava po prijavi bit će prikazan u izložbenom prostoru mjesne zajednice na platformi eXpo pot.

4.Ovaj poziv je otvoren za prijave za poslovne pothvate iz svih industrija i djelatnosti. U slučaju da broj prijava bude veći od iznosa raspoloživih sredstava u lokalnim fondovima, prednost će imati prijedlozi za poslovna ulaganja u sektorima kao što su poljoprivreda, energetika, turizam, metaloprerađivački sektor, drvoprerađivački sektor i ostali proizvodno-prerađivački sektori, tj. kao i informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).

5.Nije moguće potraživati sredstva za neetičke industrije i djelatnosti kao što su proizvodnja oružja, igre na sreću, industrija za odrasle i td.

Koraci u procesu prijave?

  • Prvi korak je posjet lonac eXpo
  • Ako već sigurno znate za koji ćete lokalni fond aplicirati, na odabranom virtualnom štandu općine, opštine ili grada u rubrici „Aktualna ponuda“ ispunite prijavnicu „Obrazac za iskazivanje interesa“.
  • Za ispunjavanje Obrasca potrebno je 10 minuta, nakon što ga ispunite, mi ćemo vas kontaktirati u roku od 10 dana s daljnjim uputama. Nakon registracije, u velikoj dvorani odaberite Expo dvoranu “Investiraj u BiH”, pregledajte virtualne štandove 18 općina, opština i gradova sa dostupnim fondovima za bespovratna novčana sredstva.

Osim uvida u raspoloživa sredstva, ovdje ćete moći kontaktirati lokalnog koordinatora dijaspore iz odabrane općine, opštine ili grada te se informirati o drugim resursima.

Napomena: Molimo da prijavu i dokumentaciju dostavite u elektroničkom obliku putem Obrasca.

Fond za potporu investicijama iz dijaspore financiraju Vlada Švicarske i 18 općina, opština i gradova.

Preuzeto: MOZAIK