Kompanija FTM d.o.o. Novi Travnik jedna je od 30 domaćih kompanija koja je kroz projekat “Dijaspora za razvoj (D4D)” dobila priliku da unaprijedi svoje poslovanje i konkurentnost na EU tržištu. Zahvaljujući aktivom učešću predstavnika bh. dijaspore iz Austrije i njihovom prenosu znanja i vještina na radnike FTM-a, unaprijeđena je proizvodna linija za izradu protupožarnih vrata i prozora po SCHUCO metodologiji, te je dodatno zaposleno 12 novih radnika u ovoj kompaniji.

Kako se kompanija iz malog mjesta kao što je Novi Travnik, uspjela probiti na austrijsko tržište, te kako je saradnja bh. dijaspore i realnog sektora u našoj zemlji rezultirala otvaranjem duplo većeg broja novih radnih mjesta u ovoj kompaniji nego što je to bilo prvobitno planirano, pogledajte u videu u nastavku.

“Dijaspora za razvoj (D4D)” je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Video: Uspješan primjer saradnje bh. dijaspore i kompanije FTM Novi Travnik https://www.youtube.com/watch?v=ORh6yC9baxg