USAID Projekt “Diaspora Invest” je danas otvorio poziv kojim traži prijavu kompanija zainteresiranih za različite oblike tehničke podpore. Riječ je o asistenciji u unapređenju proizvodnih procesa i usluga, edukaciji zaposlenika, razvoju proizvoda, procesu certifikacije i drugim aktivnostima od važnosti za poslovanje.

“Kroz aktivnosti tehničke podpore se želimo fokusirati na osiguranje različitih oblika stručne pomoći poslovnom razvoju kompanija koje ispunjavaju uvjete. Poziv je otvoren za kompanije do pet godina. Ključni uvjet je da udio u vlasničkoj strukturi ili direktnu poslovnu vezu sa njima imaju članovi bosanskohercegovačke dijaspore”, napominju iz USAID Projekta “Diaspora Invest”

Potencijalni korisnici trebaju dostaviti svoj upit putem e-maila info@diasporainvest.ba ili na telefon 033 550 971. Nakon prvog kontakta bit će izvršene provjere o ispunjenosti uvjeta, te će korisnici biti dalje kontaktirani kroz Biznis centra bh. dijaspore.

“Tehnička podpora može uključiti asistenciju u aktivnostima fokusiranim na unapređenje proizvoda i usluga, razvoj procesa upravljanja, osiguranje ekonomičnosti i optimizacije proizvodnih procesa, uvođenje naprednih tehnoloških rješenja i opreme, obuku osoblja, proces certifikacije, istraživanje tržišta, izradu studija izvodljivosti, razvojne strategije, marketing i poslovnih planova. Potrebno je da obrazložite konkretne potrebe kompanije, te da ispunite osnovne uvjete o starosti pravne osobe i postojanju dijasporske veze”, dodaju iz USAID Projekta “Diaspora Invest”.

Poziv je otvoren do 30.01.2020. godine.

Preuzeto: Diasporainvest.ba