Foto: BeBosnian

Zahvaljujući snažnom radu organizacije ¨BeBosniana¨, uskoro počinje škola bosanskog jezika za djecu koja žive u Neuchâtelu u Švicarskoj.

Djeca će imati priliku za učenje maternjeg jezika već sljedeće godine, kada je predviđen početak nastave. Naime, od 11. januara 2022. godine spomenuta organizacija počet će sa realizacijom ovog projekta za prvu skupinu zainteresiranih učenika, a 18. januara 2022. za drugu skupinu. Sama predavanja održat će se u Collège de la Fontenelle u Cernieru.

Cijena ovog tečaja bit će 60 CHF, ako upisujete jedno dijete, i 40 CHF ako upišete drugo dijete iz jedne porodice.

Na tečaj su svakako dobrodošla djeca koja žive u drugim općinama, gradovima i / ili kantonima, a razred će se otvoriti ako se može oformiti grupa od najmanje 8 učenika.

Svoju djecu možete prijaviti putem web stranice Udruge  www.bebosnian.orgnajkasnije do 29. oktobra ove godine.

Bosanski jezik proglašen je maternjim jezikom kantona

Na taj način je organizacija BeBosnian uspjela držati predavanja na bosanskom jeziku u školama u Neuchâtelu, čime je bosanski jezik bio jednak portugalskom, španjolskom i talijanskom u ovom švicarskom kantonu. Važno je naglasiti da je bosanski jezik od sada uključen u nastavni plan i program osnovnih škola u ovom kantonu, a učenici će na kraju školske godine u svojim školskim knjigama imati završnu ocjenu iz bosanskog jezika.

O organizaciji “BeBosnian- u”

Spomenuta organizacija od 2019. godine podržava i jača bosanski duh, kulturu i tradiciju u Švicarskoj. Područje njezinog djelovanja proteže se od umjetnosti, maternjeg jezika do osobnog razvoja i napretka. Također, predstavnici organizacije rade na bilateralnim poslovnim idejama i projektima između Bosne i Hercegovine i Švicarske. Posebnu pažnju posvećuju iseljenicima Bosne i Hercegovine u Švicarskoj, organiziranju različitih projekata, aktivnosti i događaja, želeći učvrstiti veze između bosanskohercegovačke dijaspore, a sve u nastojanju da od njih naprave samosvjesne vođe u svojim zajednicama.

Izvor: i-platform