Grad Tuzla je kroz podršku projekta “Dijaspora za razvoj (D4D)” pružio mogućnost lokalnim poljoprivrednicima da kroz organsku proizvodnju ljutih papričica povećaju prihode u svojim domaćinstvima. U pitanju je odličan primjer povezivanja dijaspore sa lokalnim poljoprivrednicima kroz prenos znanja od strane dijaspore u oblasti poljoprivredne proizvodnje, specifično proizvodnji ljutih paprika.

Dvije stručne obuke na temu regenerativna agrikultura i načini organske proizvodnje visokonutricione hrane su održane za poljoprivredne proizvođače ljutih paprika, članove poljoprivredne zadruge (PZ) Agropromet Tuzla. PZ Agropromet Tuzla je partner na projektu preko kojeg će se vršiti otkup i plasman ljutih paprika na domaće i inostrano tržište. Obuke su pripremljene i održane posredstvom dijaspore, tj. preko g. Senada Alića, stručnjaka iz Luksemburga. G. Alić je direktor i vlasnik preduzeća Letzgrow trading Luksemburg koje se bavi organskom poljoprivrednom proizvodnjom i trgovinom i ima licencu za trgovinu hranom u i izvan EU.

Pored navedenih poljoprivrednih proizvođača, gosp. Alić je održao obuku na temu koncept i uspostavljanje malih farmi, po sistemu treninga za trenere za tri inžinjera poljoprivrede. Ovi inžinjeri su nakon provedenog treninga za trenere osposobljeni za dalji prenos stečenog znanja individualnim proizvođačima zainteresovanim za osnivanje malih farmi organske proizvodnje.

Pored prenosa znanja kroz mentorsku podršku dijaspore, ovom lokalnom inicijativom će biti obezbijeđeni povoljni poljoprivredni uslovi i oprema za proizvodnju ljutih papričica, čime će se povećati prihodi u domaćinstvu za najmanje 21 poljoprivrednika.

Video: Uspješan primjer saradnje Grada Tuzla sa bh. dijasporom   https://www.youtube.com/watch?v=PGMStxauzz8