Od ove školske godine, učenici osnovnih škola u Sloveniji imaju mogućnost da pohađaju dopunsku nastavu srpskog jezika.

Među prvim aktivnostima Saveza Srba Slovenije bila je inicijativa za realizaciju projekta uvođenja dopunske nastave srpskog jezika u slovenačke škole. Zahvaljujući velikom odzivu u cijeloj Sloveniji, projekt je okarakteriran kao projekt od državnog značaja. „To je svakako uspjeh koji možemo najvećim dijelom da zahvalimo velikom interesovanju za projekat. Za samo mjesec dana od početka prijema prijava djece na dopunsku nastavu srpskog jezika imamo ostvarene uvjete za nastavu u 20 slovenačkih škola. Ako uzmemo u obzir da se prijave primaju do kraja veljače 2020. godine i da smo tek na pola puta, mislim da početni tempo obećava vrlo dobar rezultat.“, rekao je Marko Sladojević, predsjednik Saveza Srba Slovenije.

Savez Srba Slovenije je u kontaktu sa ravnateljima svih osnovnih škola u Sloveniji sproveo inicijativu, s ciljem da se identificiraju osnovne škole u kojima će se besplatno izvoditi dopunska nastava srpskog jezika. Na temelju dogovora s ravnateljima osnovnih škola, bit će objavljeno u kojim školama će biti izvođena dopunska nastava. U okviru svake prijavljene škole bit će formirane dvije starosne skupine: prva skupina za učenike od 1. do 5. razreda i druga skupina za učenike od 6. do 9. razreda.

Nastava srpskog jezika bit će izvođena u formi dvočasa (2 x 45 minuta) jednom tjedno, tokom radnog tjedna. Ispunjenu i potpisanu izjavu i prijavu roditelji treba da dostave koordinatoru, koji je određen za svaki region Slovenije, najkasnije do 1.3.2020. godine. Sva upisana djeca će besplatno pohađati dopunsku nastavu srpskog jezika.

Dodatne informacije u svezi s dopunskom nastavom srpskog jezika možete dobiti na e-mail adresi:  obrazovanje@sss–zss.si  (Jadranka Beti, koordinator Sektora za obrazovanje Saveza Srba Slovenije), a izjavu i prijavu možete preuzeti na web stranici Saveza https://sss-zss.si.

Savez Srba Slovenije, kao krovna organizacija Srba u Sloveniji, registriran je u Ljubljani. Osnovni cilj Saveza je objedinjavanje rada svih srpskih društava u Sloveniji, uz očuvanje srpskog identiteta, kulture i jezika.

Izvor: Savez Srba Slovenije