U Sarajevu, u subotu, 7. srpnja 2018. godine, održan je IX Kongres Svjetskog saveza  dijaspore Bosne i Hercegovine (SSDBiH) pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i potporu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Na otvorenju Kongresa, prisutnima su se obratili Bakir Izetbegović, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Hasan Šehović, predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine i Suvad Džafić, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Tijekom Kongresa održana su dva okrugla stola: Uloga dijaspore u gospodarskom razvoju Bosne i Hercegovine i Očuvanje identiteta, kulture i jezika naroda Bosne i Hercegovine u dijaspori.

Sudionici Okruglog stola poslovne grupe Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine:  dr. sci. Anes Cerić, SSD BiH, Maida Bećirović, FIPA, Mirsad Jašarspahić, Privredna/gospodarska komora Federacije BiH, Suad Bešlić – predstavnik gospodarstvenika iz dijaspore, ulagača u BiH, mr. Sulejman Tabaković, odvjetnik i Sanel Jakupović, BHdiaFor u svojim izlaganjima osvrnuli su se na stanje i perspektive razvoja ulaganja i poslovne suradnje dijaspore iz BiH s odgovarajućim strukturama u Bosni i Hercegovini.

Oni su pozdravili napore relevantnih institucija i organizacija u Bosni i Hercegovini i dijaspori u protekle dvije godine za promicanje dijaspore iz BiH kao jednog od ključnih čimbenika koji mogu generirati i ubrzati društveni i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine u svim segmentima, te naglasili da je, u cilju povećanja učinkovitosti u budućem radu relevantnih aktera u Bosni i Hercegovini i dijaspori na promociji i unapređenju ulaganja i poslovne suradnje, potrebno osigurati pripremu i usvajanje sljedećih instrumenata i odluka:

– Povećati razinu koordinacije domaćih i međunarodnih struktura – institucijama i organizacijama u pogledu razmjene informacija o programima i projektima koji se provode u BiH i / ili dijaspori;

– Jačati kapacitete nadležnih državnih institucija u smislu koordinacije za prethodno opisanu svrhu;

– Uspostaviti unutar struktura upravnih tijela „KOORDINACIJSKO VIJEĆE POSLOVNE DIJASPORE” / „COORDINATION COUNCIL OF BUSINESS DIASPORA“ (CCBD);

– Pripremite elektroničku publikaciju „ Diaspora Business Magazine” (DBM), koji će se prikupiti i urediti privitke o ulaganjima i poslovnoj suradnji dijaspore na prostoru Bosne i Hercegovine, u cilju što kvalitetnije medijske i marketinške poruke ukupnoj zainteresiranoj javnosti u Bosni i Hercegovini i svijetu; i

– Uspostaviti “Centar za virtualni trening poslovne dijaspore”/“Virtual training centre of business diaspora“ (VTCBD).

Sudionici okruglog stola na temu „Očuvanje identiteta, kulture i jezika naroda Bosne i Hercegovine u dijaspori” Haris Halilović, SSD BiH, Fatima Veladžić, Švedska i Muhidin Čolić, Institut za jezik UNSA predstavili su rad dopunskih škola u Njemačkoj, Švedskoj i Danskoj. Pozdravljeni su napori državnih institucija u Bosni i Hercegovini koji se odnose na tiskanje udžbenika za dodatnu nastavu djece u iseljeništvu od 5. do 9. razreda, ali je naglašeno da je potreban i dalji angažman kako bi se regulirala ova oblast.

Izaslanici su izabrali novo vodstvo Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine. Za predsjednika je ponovno izabran Hasan Šehović (Turska), i potpredsjednike Hamdija Malić (Hrvatska) i Tamara Smajlović (Italija).

Novoimenovani članovi Središnjeg odbora SSD BiH su: Hasan Šehović (Turska) Ahmet Kemal Baysak (Turska), Muhamed Siranović (Engleska), Almir Balihodžić (Austrija), Dženan Nović (Norveška), Jasmin Bajrić (Švedska), Edin Hajder (Danska), Benjamin Heleg (Danska), Željka Šećerbegović (Danska), Nedžad Solunović (Njemačka), Safet Alispahić (Australija), Hamdija Malić (Hrvatska), Hajrudin Isović (Njemačka), Tamara Smajlović (Italija), Kerim Dizdar (Slovenija), Jasmin Halkić (Kanada) i Željko Javor (Nizozemska).