Na osnovu zahtjeva Ministarstva sigurnosti BiH od 20.03.2020. godine, danas je Ministarstvo financija i trezora BiH otvorilo namjenske podračune u okviru Jedinstvenog računa trezora BiH, za proračunska sredstva za borbu protiv koronavirusa COVID-19.

Na sljedećem linku Ministarstva financija i trezora BiH nalazi se ista instrukcija sa detaljnim uputama za uplate: Uplata donacija za pomoć u borbi protiv virusa COVID-19.

VAŽNA NAPOMENA: Na osnovu Odluke Vijeće ministara BiH od 1.4.2020.godine, raspodjela pristiglih novčanih sredstava vršit će se isključivo na osnovu odluka Vijeća ministara BiH.  Također, Ministarstvo sigurnosti BiH će osigurati da pristup, odnosno uvid u pristigla sredstva, u svakom trenutku mogu imati i građani, donatori i mediji.

Nakon odluka Vijeća ministara BiH o načinu utroška sredstava, iste odluke će biti objavljene i dostupne domaćoj i inozemnoj javnosti.

 

Preuzeto: Ministarstvo sigurnosti BiH