Završna svečanost povodom realizacije projekta ljetne škole materinskog jezika za djecu i mlade iz dijaspore „Kako se piše Domovina“ održana je danas, 20. kolovoza 2019. godine, u prostorijama JU Opća biblioteka Maglaj. Ovim projektom se nastojalo pomoći djeci i mladima koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu tjekom godine, posebno tjekom ljeta, da nauče ili obnove svoje znanje materinskog jezika.

Događaju su nazočili predstavnici projekta “Dijaspora za razvoj” Zlatan Musić i Admira Tahirović, načelnik općine Mirsad Mahmutagić i predstavnica Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Jasmina Alibegović Hrustanović. Potom je uslijedio zabavni program za djecu s podjelom diploma, nakon čega je upriličeno neformalno druženje gostiju.

Naime, JU Opća biblioteka Maglaj, u suradnji sa Općinom Maglaj i uz sdušnu podršku projekta „Dijaspora za razvoj“ je tjekom ljeta realizrala ljetnu školu učenja materinskog jezika kao jednog od osnovnih instrumenata očuvanja identiteta i kulture u BiH, načina da se spozna zavičajna kultura i tradicija, te da se razumije povijesni kontekst u kojem je nastala i razvijala se Bosna i Hercegovina, kao i Općina Maglaj. Osnovni ciljevi projekta su očuvanje materinskog jezika djece i mladih u dijaspori, očuvanje veza prema domovini i zavičaju, te uvođenje novih javnih usluga i unaprijeđenje komunikacije sa domicilnom dijasporom porijeklom iz Općine Maglaj. Planirana ciljna grupa projekta bili su djeca i mladi od 5-17 godina.

Dodatna vrijednost projekta jeste da isti proizilazi iz operativnog plana društvenog razvoja Integrisane stategije razvoja Općine Maglaj, a sredstva za realizaciju ove lokalne inicijative su obezbijeđena u okviru projekta Dijaspora za razvoj, koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.