U prostorijama JU Opšta biblioteka Maglaj obilježen je početak realizacije projekta „Kako se piše domovina“ kojim se želi omogućiti djeci i mladima koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu tijekom godine, posebno tijkom ljeta, da nauče ili obnove svoje znanje materinskog jezika i domaće kulture, tradicije i običaja.

Naime, JU Opšta biblioteka Maglaj, u suradnji s Općtinom Maglaj i uz svesrdnu podršku projekta „Dijaspora za razvoj“ će tjekom ljeta realizirati ljetnu školu učenja materinskog jezika kao jednog od osnovnih instrumenata očuvanja identiteta i kultura BiH-e, načina da se spozna zavičajna kultura i tradicija, te da se razumije povijesni kontekst u kojem je nastala i razvijala se Bosna i Hercegovina i općina Maglaj. Osnovni ciljevi projekta su očuvanje materinskog jezika djece i mladih u dijaspori, očuvanje veza prema domovini i zavičaju, te uvođenje novih javnih usluga i unaprjeđenje komunikacije s domicilnom dijasporom općine Maglaj, a planirana ciljna grupa projekta su djeca i mladi od 5-17 godina.

Dodatna vrijednost projekta jeste da isti proizilazi iz operativnog plana društvenog razvoja Integrirane strategije razvoja općine Maglaj, a sredstva za realizaciju ove značajne inicijative su obezbjeđena od strane projekta „Dijaspora za razvoj, koji je projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske“, u partnerstvu s UNDP BiH i IOM BiH.

Preuzeto: Maglaj.ba