Na poziv organizacije ”Odbor bh. učitelja u Danskoj”, predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Kemo Sarač, pomoćnik ministrice, i Isma Stanić, šefica Odsjeka za privrednu, obrazovnu, naučnu i kulturnu suradnju u Sektoru za iseljeništvo, boravili su u Kopenhagenu gdje su održali dva sastanka s predstavnicima iseljeništva iz BiH.

U subotu 16.11.2019.godine u prostorijama Ambasade BiH u Danskoj održan je sastanak s predstavnicima ”Odbora bh. učitelja u Danskoj” na temu suradnje u oblasti obrazovanja, dopunskih škola i učenja materinskog jezika u iseljeništvu u Danskoj. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH Adnan Husić, pomoćnik ministra u Sektoru za obrazovanje i Alma Ćatović, stručna savjetnica za ekonomsko-financijska pitanja u obrazovanju. Nakon međusobnog informiranja o tekućim aktivnostima, na sastanku se detaljno razgovaralo o problematici u radu dopunskih škola koje vodi ”Odbor bh. učitelja u Danskoj”, edukaciji stručnog kadra, planiranju budućih aktivnosti, mogućnostima za sustavsku podporu dopunskim školama i generalno mogućnostima unapređenja suradnje u oblasti obrazovanja. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ambasade BiH u Danskoj Slavica Grozdanić, Elvir Ibrović i Gordana Kojić.

U nedjelju 17.11.2019.godine predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH su održali sastanak s predstavnicima organizacija i istaknutim pojedincima u Danskoj na kome se razgovaralo o postojećim aktivnostima i mogućnostima za unapređenje suradnje između iseljeništva u Danskoj i institucija u BiH. Predstavnici iseljeništva su pozdravili donošenje Politike o suradnji s iseljeništvom i izradu Strategije suradnje s iseljeništvom, naročito cilj 4. Strategije koji se odnosi na jačanje suradnje s mladima u iseljeništvu iz druge i treće generacije iseljeništva.

Sudionici sastanka su se složili da je potrebno pružiti podporu i različite mogućnosti za dopunsko obrazovanje i učenje materinskog jezika u iseljeništvu uključujući postojeće dopunske škole, organizaciju ljetnih škola materinskih jezika u BiH, angažman stručnih profesora iz BiH, online mogućnosti učenja i dr. Naglašena je i potreba za poboljšanom međusobnom komunikacijom, kao i međusobnim umrežavanjem unutar iseljeništva. Ovom sastanku je prisustvovalo više od 20 predstavnika iseljeništva, predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH i Ambasade BiH u Danskoj.