Zahvaljujući inicijativi Društva bosanskohercegovačkih pisaca, prevodilaca i bibliotekara u Švedskoj, koje je osnovano 2018.godine, i njihovoj članici Mileni Rudež, pjesnikinji i prevoditeljici, Sarajki, nastanjenoj u Kopenhagenu, u decembru 2019.godine u ovom gradu će se održati dva značajna književna skupa na kojima će biti predstavljena bosanskohercegovačka književnost. Skupovi će se održati u petak 13. decembra 2019. u 19h u Danskom udruženju pisaca, Strangade 6, København K; i u subotu 14. decembra 2019.  u 15h u Nørrebro Bibliotek, Nørrebrogade 208, 2200 København N.

U Nørrebro biblioteci će 14.12. biti prezentirana između ostalih knjiga o bosanskohercegovačkoj književnoj dijaspori u Skandinaviji dr. Izeta Muratspahića, roman Žarka Milenića “Prvi u gradu” i pjesnička zbirka “Koještarije” Tomislava Čale.

Radi se o dva različita programa, prvi pjesnički 13. Decembra zajedno sa danskim pjesnicima – suorganizator je Lirska grupa Danskog udruženja pisaca, a drugi 14. decembra sa fokusom na nove knjige bh. pisaca.

Aranžman 13. decembra je najavljen i na sajtu Danskog udruženja pisaca:

https://danskforfatterforening.dk/events/ordenes-melodi-digtoplaesning-paa-flere-sprog/

Pozvani su predstavnici Ambasade BiH u Kopenhagenu da prisustvuju ovom događaju kao i svi zainteresovani građani BiH nastanjeni u Danskoj.