Dana 04.10.2019. godine u prostorijama Ambasade Bosne i Hercegovine u Den Haagu, održan je sastanak sa predstavnicima Platforme BiH u Kraljevini Nizozemskoj. Iz Platforme BiH sastanku su prisustvovali članovi Upravnog odbora ove organizacije na čelu sa predsjednikom Hamdijom Draganovićem.

U ime Ambasade BiH u Den Haagu, predstavnike Platforme je primila ambasadorica Mirsada Čolaković i ministar-savjetnik Aleksandar Dragičević.

Članovi novoizabranog Upravnog odbora Platforme su upoznali ambasadoricu da u predstojećem periodu planiraju intenzivirati aktivnosti ove organizacije, i zatražili podršku Ambasade BiH u realizaciji programskih aktivnosti u oblasti kulture – organizovanja promocija knjiga, izložbi slika, održavanju manifestacija obilježavanja značajnih datuma, a najavljena je i organizacija skupa privrednika.

Ambasadorica Čolaković je pozdravila odlučnost za intenziviranje aktivnosti Platforme, te dodala da je Ambasada BiH spremna, u okvirima svojih mogućnosti (korištenje prostora i asistencija u određenim prilikama), podržati planirane manifestacije.

Zaključeno je da bi bilo veoma korisno, na neke manifestacije koje planira organizirati Platforma BiH, pozivati i zvaničnike Kraljevine Nizozemske.

Izvor: Ambasada BiH u Den Haagu