U okviru redovitih aktivnosti Biznis centra bh. dijaspore i USAID Projekta “Diaspora Invest” predstavljen je poziv kompanijama da se prijave za tehničku potporu i aktivnosti poslovnog savjetovanja. Projekt podržava tvrtke koje su mlađe od pet godina i rade u poljoprivredi, energetici, turizmu, informacionim i komunikacionim tehnologijama, metalopreradi, drvopreradi i drugim proizvodno-prerađivačkim sektorima. Iz Projekta su naveli konkretne primjere o kakvoj potpori je riječ.

“Brojne kompanije se suočavaju s izazovima pripreme za proces certifikacije, te kroz tehničku potporu mi im pomažemo da utvrde šta treba unaprijediti i promijeniti u poslovnoj praksi, prije nego što se upuste u taj proces. No, tehnička potpora može ići i u drugim pravcima. Kroz programe tehničke potpore podržali smo angažman konsultanata u poljoprivredi na razvitku recepture za stočnu hranu. Također, u poljoprivredi imamo primjer gdje je kompanija tražila konsultanta za studiju izvodljivosti pokretanja klaonice za perad. U metalskom sektoru smo angažirali konsultanta za treninge i edukacije o korištenju programa.

“Esprit” za nove uposlenike. U kompanijama koje su fokusirane na komunikacione tehnologije, naša tehnička potpora je obuhvatala konsultante koji su radili na izradi uspješnih priča, promotivnih poruka, razvoju kanala na društvenim mrežama i unaprjeđenju web-stranica i platformi za prodaju. Kompanije okrenute e-prodaji često traže optimizaciju web-stranica što ih čini prisutnijim u pretragama potencijalnih korisnika. Na ovaj način, za relativno brze intervencije možete vidjeti odmah porast u prodaji i kontaktima s novim klijentima”, pojašnjavaju iz Projekta.

USAID Projekat “Diaspora Invest” kroz program tehničke asistencije je podržao kompanije i u razvoju planova za različite standarde u proizvodnji, koji su im olakšali implementaciju istih, te posljedično otvorili vrata za izvoz u zemlje Europske unije.

“Tražimo kompanije u BiH, a u kojima postoji suvlasnički udio građana BiH koji žive i rade u inozemstvu, odnosno, koji su članovi bh. dijaspore, ili osobe koje su se vratile iz inozemstva u posljednje tri godine. Pored toga, potpora se odnosi i na poduzeća koja imaju određenu vrstu dokazive poslovne veze s bh. dijasporom, kroz suradnju u pristupu stranim tržištima, razmjeni znanja i slično. Potrebno je da nam dokažete da članovi bh. dijaspore igraju aktivnu ulogu u povezivanju vaše usluge ili proizvoda s drugim zemljama i tržištima širom svijeta. Do sada smo imali priliku raditi sa preko 120 kompanija. Želimo nastaviti pružati potporu i savjetovanje novim investicijskim projektima u BiH”, zaključuju iz USAID Projekta „Diaspora Invest“.

Poziv je otvoren do 24.12.2020. godine (do kraja radnog dana), a sve zainteresirane kompanije trebaju dostaviti upit s nazivom kompanije, kontakt podacima i vrstom veze sa dijasporom. Upit treba uključiti i ideju gdje tehnička potpora može doprinijeti razvitku poslovanja tvrtke, te na temelju čega zainteresirani aplikant smatra da ispunjava uvjete. Tražene informacije potrebno je dostaviti na e-mail adresu info@diasporainvest.ba.