U maju ove godine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sektor za iseljeništvo imao je priliku da ugosti M.Sc. Vildanu Bijedić, povodom održavanja prvog međunarodnog edukativnog skupa koji promoviše Ciljeve održivog razvoja (SDGs/COR) i raznovrsnost BiH, kao jedne od najvećih vrijednosti naše države. U sklopu svoje Mandala Academy Fondacije, Vildana naime organizuje prvi samit (06 – 13. juni, 2019). Jedan od glavnih pokretača je Vildanino nezadovoljstvo sa društvenom svijesti, nebrigom za zajednicu i pasivnost pojedinca BiH. Jedino kada sebe upoznamo i promijenimo, možemo očekivati promjenu u društvu i državi i svijetu – smatra Vildana.

Vildanin put do uspjeha nije bio jednostavan, ali se uloženi trud, disciplina i zalaganje isplatilo. Nakon sekundarnog obrazovanja u Minhenu, Vildana je počela stjecati prvo radno iskustvo u poslijeratnoj BiH kao prevodilac Ujedinjenih Naroda. Iako je njeno djetinstvo prekinuto ratom i životom u izbjeglištvu, daleko od domovine, njena radoznalost i želja za školovanjem i usavršavanjem je bila jača od svih okolnosti. Nakon diplomiranja na Miami University (B.A.) u SAD-u, povodom njenog afiniteta prema novim tehnologijama, stekla je dodatno iskustvo u poslovnom konsaltingu u firmi Accenture, svjetskom lideru u pružanju poslovnih i tehnoloških usluga klijentima u preko 120 zemalja.  Da bi obogatila radom stečeno znanje, upisala je postdiplomske studije na London School of Economics gdje je stekla zvanje Magista nauka (M.Sc.) sa Odsjeka za menadžment. Tu se nije zaustavila te je dodatno magistrirala na Univerzitetu u Milanu, Italija.

Danas, Vildana primjenjuje stečeno znanje i iskustvo u organizovanju i vođenju projekata iz domene održivog razvoja, a bila je angažirana i kao predavač na SSST univerzitetu u Sarajevu iz oblasti Poslovne društvene odgovornosti i etike.  Čvrsta veza s Bosnom i Hercegovinom je za Vildanu prije svega ogromna ljubav prema domovini te pozitivan i kritički odnos prema njenom daljem razvoju.  Vildana je aktivno uključena u razne organizacije koje rade sa BiH dijasporom, kao npr. ACBiH (Advisory Council for Bosnia and Herzegovina). To je Savjetodavno Vijeće za Bosnu i Hercegovinu u Washingtonu, koje se zalaže za promociju interesa BiH Amerikanaca te za jedinstvenu, multietničku i demokratsku BiH. Bila je domaćin Gala večere (2018) sa Predsjednikom Clinton kao počasnim gostom, gdje su obilježili Dan državnosti BiH i odali počast svima onima koji su se žrtvovali i posvetili svoje živote obnovi bh državnosti. Razlog za njen angažman je što Vildana smatra da je Washington pored Brisela, za BiH najvažniji centar i da tu moramo lobirati i na svaki način biti vidljivi.  Bila je također jedan od govornika na trećoj konferencji BiH dijaspore “BiH Diasporic Conference”, održanoj u Washingtonu (2017), koja je okupila mlade generacije BiH dijaspore nastanjene u SAD i Kanadi. Kao strastveni zagovornik za obrazovanje, Vildana je govorila na temu “Transformacija mladih i budućih lidera kroz obrazovanje i tehnologiju”. Ona je naglasila vitalne važnosti održive saradnje između zajednice dijaspore i mladih u BiH. Prezentovala je efikasne alate saradnje kao što su grantovi za putovanja i mentorski programi. Vildana je također održala predavanje na konferenciji “Dani Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka” (BHAAAS) održanoj na Jahorini (2018). Uz “East West Bridge”, međunarodno udruženje nezavisnih stručnjaka čiji je cilj biti svjetionik i snažan kontrolor kvaliteta političkog života u BiH, Vildana je posvećena izgradnji mostova između ljudi za jačanje uticaja širom svijeta uključujući i SAD.

Vildana duboko vjeruje u snagu pojedinca i životnu važnost obrazovanja, koje smatra kao “pasoš” slobode i boljeg sutra. To uvjerenje je istovremeno i motivacija da pokrene Fondaciju “Mandala Academy” registrovanu kod federalnog Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.  Njena mlada organizacija rođena je od višegodišnjeg zalaganja za održivi način življenja i boljeg sutra i željom da dođemo do novog sistema vrijednosti kod naših ljudi.

Misija Fondacije je da kroz edukativne programe podignemo svijest pojedinaca – svih životnih dobi – o zdravom i svjesnom načinu življenja, poboljšamo mentalno zdravlje i blagostanje, te da očuvamo kulturnu i prirodnu baštinu, te zaštitimo historijsko nasljeđe BiH. Programi su napravljeni da okupe zainteresirane pojedince, stručnjake, aktiviste i predstavnike firmi, institucija i organizacija, koje svojim aktivnostima primjenjuju Ciljeve održivog razvoja (SDGs/COR) i promovišu principe odgovornog poslovanja sa fokusom na BiH dijasporu. Naime, države članice UN-a su, 25. septembra 2015. godine, usvojile Agendu 2030 – plan za akciju, za ljude, planetu i prosperitet do 2030. godine, čijih 17 ciljeva treba osigurati pored ostalog iskorjenjivanje siromaštva, borbu protiv neravnopravnosti i nepravde i rješavanje pitanja klimatskih promjena.

Vildanin poziv za saradnju i partnerstvo u održavanju međunarodnog skupa s ciljem prenošenja znanja i promovisanja bogatstva i raznovrsnosti BiH, kao jedne od najvećih vrijednosti Bosne i Hercegovine možete preuzeti ovdje – POZIV ZA SARADNJU I PARTNERSTVO (1).