U Malmeu 23. Marta 2019. godine je održana Regionalna smotra kulture i školstva “Malmö 2019” u organizaciji Saveza bh. udruženja u Švedskoj.

Program ove manifestacije je obilovao nizom predstavljanja u različitim oblastima: recitacije; drama; vokalne izvedbe narodne i zabavne muzike, ritmičke igre i folklorne grupe.

I ove godine pored gostiju, Smotru je pratio veliki broj građana Bosne i Hercegovine. I ovom prilikom učesnici su i na ovaj način potvrdili vezu sa domovinom, njegujući kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine.

U ime Ambasade BiH u Štokholmu, prisutne je pozdravio Edin Ljutović prvi sekretar Ambasade BiH u Štokholmu.

Izvor: Ambasada BiH u Štokholmu.