U  prostorijama Bosanske kuće održan je Seminar učitelja i koordinatora BH dopunskih škola u Velikoj Britaniji, kojem su pored prosvjetnih radnika i koordinatora, prisustvovali i dugogodišnji volonteri pri bh. dopunskim školama. Seminar je otvorio Zaim Pašić, predsjednik BH UK Networka, a predsjedavao Sabit Jakupović.

Seminar je od izuzetne važnosti za bh. dopunsko obrazovanje na Ostrvu, gdje učesnici imaju priliku međusobno razmijeniti iskustva, istaći probleme sa kojima se susreću i dati prijedloge za unaprjeđenje dopunske nastave.

Učesnike Seminara su pozdravili predstavnici Ambasade Bosne i Hercegovine u Velikoj Britaniji, Ambasador Vanja Filipović i Biljana Lučić, prvi sekretar. Ambasador Filipović se zahvalio na dobrodošlici i pridružio se mišljenju prisutnih o važnosti očuvanja našeg jezika i kulturnog identiteta od zaborava. Istakao je volju za boljom suradnjom između Ambasade i BH UK Networka, te obećao da će u narednom period posjetiti sve bh. dopunske škole u Velikoj Britaniji.

Seminaru su prisustvovali: Almin Kazić, Arnela Pašić, Semira Jakupović, Meho Jakupović, Azra Bašić, Emir Bolić, Sadija Muminović, Belma Muhamedagić, Sabit Jakupović, Zaim Pašić, Fejzi Jahaj, Ferid Kevrić i Remzudin Alihodžić.

Učitelji i koordinatori su ovom prilikom predstavili rad svojih škola i materijalne poteškoće sa kojima se susreću BH dopunske škole u Velikoj Britaniji. Najčešći problemi sa kojima se suočavaju dopunske škole jesu  pronalaženje novih fondova te iznajmljivanje i plaćanje prostorija za održavanje nastave. Također, ukazano je na sve veći broj djece koja u krugu svoje porodice više govore engleski jezik, te je neophodno uključiti više mladih u rad bh. dopunskog obrazovanja. Svi su se složili da postojeći nastavni plan i program treba prilagoditi učenicima, budući da se radi o djeci koja su rođena u Velikoj Britaniji, i da se u učionicama nalaze djeca raziličitih uzrasta.

Prisutni su istakli činjenicu da se vide mali pomaci u pomoći nadležnih institucija za organizovanje dopunske nastave, dostavom udžbenika iz Kulturne i društvene historije BiH od I do IV razeda. Istaknuto je da BH dopunske škole u Velikoj Britaniji rade pri bh. asocijacijama i vjerskim zajednicama i nisu uključene u redovne škole, nego opstaju zahvaljujući izuzetnim naporima volontera i entuzijasta više od dvadeset godina što je za svaku pohvalu.

Općepoznato je da je krajem devedesetih godina postojalo 11 dopunskih škola koje su radile pod pokroviteljstvom BH UK Networka, a sada ih je samo pet aktivno, s tim da se trenutno radi na otvaranju BH dopunske škole u Mančesteru. Nažalost, u međuvremenu su sa radom prestale škole u Lutonu, Dewsbury, Guildfordu, Hullu i Ockendonu.

Zaključeno je da Dopunske škole daju izuzetan doprinos očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta kako kroz redovnu nastavu, tako i kroz organizovanje proslava Dana državnosti BiH, Dana nezavisnosti BiH, komemoracije Srebrenice, skupove škola u VB i slično.

U cilju boljeg upoznavanja naše djece koja žive širom Velike Britanije, škole treba da se uzajamno posjećuju kada god postoji mogućnost za to, te organizuju zajedničku nastavu. Ipak su mlade generacije te koje imaju ogroman potencijal te su bitne u očuvanju kontinuiteta naših dopunskih škola.

Izvor: Bosnia UK Network