Ambasador BiH u Švicarskoj NJ.E Boro Bronza razgovarao je sa Dr. Adisom Merdžanovićem iz  Matice BiH, jednog od najstarijih i najistaknutijih udruženja bosanskohercegovačke dijaspore na prostoru Švicarske Konfederacije, sa sjedištem u Cirihu.

U razgovoru su razmotrene mogućnosti poticaja različitih aspekata saradnje BiH i Švicarske a posebno u oblasti nauke i kulture, tako da će se obratiti posebna pažnja na održavanje adekvatnih predavanja za građane BiH u Švicarskoj.

Merdžanović je informisao ambasadora o aktuelnim projektima “Matice BiH” u kontekstu razvoja infrastrukture u Sarajevu.

Matica Bosne i Hercegovine je utemeljena u Cirihu (Zuerich) 23. januara 1993. godine, gdje se nalazi i njen glavni centar. Osnovni cilj Matice je osigurati iseljenicima iz Bosne i Hercegovine u dijaspori duhovni, kulturni, humanitarni i privredni most sa domovinom, a istovremeno prezentirati bogatstvo nacionalne, historijske i kulturne baštine naroda BiH u Švicarskoj.

 

Izvor: Ambasada BiH u Bernu