Vezano za upite iseljeništva i povremene objave u medijima u pogledu upotrebe termina ‘’iseljeništvo’’ u Bosni i Hercegovini,  u cilju objektivnog informiranja javnosti, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH donosi sljedeće saopćenje:

Temin ‘’iseljeništvo’’ se koristi u skladu sa Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09) u kome je u članu 8 i članu 12 utvrđen termin ”iseljeništvo”.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH i Ministarstvo civilnih poslova BiH, nadležne institucije za iseljeništvo, koriste termin ”iseljeništvo” u skladu sa navedenim zakonom. Predsjedništvo BiH takođe u svojim strateškim aktima koristi termin ”iseljeništvo” što je naročito vidljivo u usvojenoj Strategiji vanjske politike BiH 2018-2023.

Neke od organizacija koje okupljaju građane BiH u inostranstvu također koriste termin ‘’iseljeništvo’’ u svojim osnivačkiom aktima.