Dugogodišnji aktivista, borac za ljudska prava, ekološki radnik, a uskoro i doktor nauka u oblasti političke ekologije, Safet Kubat nedavno je nagrađen i titulom “Šampion mira”, odnosno, imenovan je za ambasadora UNESCO- a. Vjeruje da je upravo spajanje različitih alata, od digitalnog aktivizma, preko ekološkog, te aktivizma u radu sa mladim ljudima rezultiralo ovim imenovanjem.

Šampion mira

UNESCO je pokrenuo projekat „SOCIAL MEDIA 4 PEACE“, a pored BiH gdje se isti implementira, sprovodi se i u Keniji i u Indoneziji. UNESCO je prepoznao ljude koji mogu ostvariti određeni društveni impact, koristeći se, prvenstveno, digitalnim alatima, ali i vlastitim kredibilitetom, dospijevajući, na koncu, do pozitivnih promjena u društvu.

Pozitivnom upotrebom društvenih mreža, pozitivnim narativom, ali i pozitivnim digitalnim aktivizmom borimo se protiv destruktivnih sila koje dominiraju društvenim mrežama, te na taj način smanjujemo govor mržnje. U suštini, danas sve počinje na društvenim mrežama, te se polako gubi linija između digitalnog i stvarnog. Zapravo, digitalno je postalo stvarno.
Safet Kubat, predstavnik i-dijaspore

Govoreći i dalje o utjecaju društvenih mreža, ističe da se, upravo na njima, sve dešava. “Na društvenim mrežama se započinju ratovi, ali se i gradi mir. Bitno je ko će, u ovom duelu, biti jači”, dodaje Kubat.

Društvene mreže su postavile tanku liniju između slobode govora i govora mržnje. Često i najbolji projekti budu upropašteni, ako se dozvoli negativan impact jer ljudi ne mogu da podnesu toliku dozu mržnje.
Safet Kubat, predstavnik i-dijaspore

Ključne stvari za razvoj BiH

Kubat je na poziciju predstavnika i-dijaspore postavljen prije godinu dana, a upravo u dijaspori, kao i u i-dijaspori vidi šansu za razvoj Bosne i Hercegovine.

Siguran sam da je dijaspora kao resurs ključna za BiH. Imamo obavezu da vratimo povjerenje i da gradimo sponu između domovine i dijaspore, a tu ponajviše snagu vidim u i-dijaspori. Djelujem(o) kao generator promjena, a problemima pristupamo sistemski. Smatram da u tome i jeste rješenje – raditi svakodnevno, a ne samo od izbora do izbora.
Safet Kubat, predstavnik i-dijaspore

Osim u dijaspori, šansu za razvoj Bosne i Hercegovine vidi i u ekologiji kao ideologiji, jer smatra da su prirodna dobra još jedino što nam je ostalo. Veliki doprinos ekološkoj zajednici pružio je i kroz formiranje eko pokreta “Rijeke Bosne i Hercegovine – Budi promjena” koji broji više od 58.000 članova, a uskoro planira na raspolaganje zajednici staviti i novostečeno znanje koje je, svakodnevnim usavršavanjem u sklopu doktorskog studija, sve veće i veće.