Dr. Izet Muratspahić, Goraždanin nastanjen u Uppsali u Švedskoj, koji je do sada potpisao osamnaest autorskih djela i prijevoda je 26.06.2019. godine u Bošnjačkom institutu u Sarajevu  promovisao svoju knjigu pod nazivom “Književnost bosanskohercegovačke dijaspore u Skandinaviji”.

Učesnici promocie bili su: Midhat Ajanović Ajan, Sanjin Kodrić, Fahrudin Rizvanbegović, a moderatorica je bila Ena Begović Sokolija.

Izetova knjiga Književnost bosanskohercegovačke dijaspore u Skandinaviji predstavlja dragocjeno naučno-istraživačko djelo u kome je sabrao i sistematizirao bogatu književnost bh dijaspore u Skandinaviji. Iz ove knjige može se saznati skoro sve o prisutnosti pisaca porijeklom iz Bosne i Hercegovinu u antologijama publiciranim u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj. Kako navodi sam autor, dugo godina je sabirao bh autore sa područja Skandinavije i da je u jednom trenutnku morao odlučiti da stane i da ovo djelo ugleda svijetlo dana, a svakako da će se ono kao takvo moći nadopunjavati kako broj autora bh porijekla bude rastao.