• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
  • U pripremi

   GRAD BIHAĆ je u potrazi za investitorom koji je zainteresiran za zajedničko ulaganje (javno-privatno partnerstvo), izravna ulaganja, kupovina, itd.

   Ključne karakteristike i prednosti projekta Lokacija: Bihać-grad Građevinski zemljišni kompleks P= 52.280 m² Vlasništvo zemljišnog kompleksa: Općina Bihać Opis projekta: Projektiranje i izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa Lokacija:  Uže gradsko područje – Luke, Grad Bihać, Bosna i Hercegovina

  • U pripremi

   GRAD BIHAĆ je u potrazi za investitorom koji je zainteresiran za zajedničko ulaganje (javno-privatno partnerstvo), izravna ulaganja, kupovina, itd.

   Gradski bazen Postojeći objekat je devastiran, a u funkcionalnom, estetskom i konstruktivnom smislu čini jednu zasebnu cjelinu. Lokacija objekta je u užem gradskom području, u neposrednoj blizini školskih objekata, uz predviđen parking prostor. Postoji prostorno planska dokumentacija obuhvaćena Regulacionim planom “Sirkovine”. Lokalitet je sa postojećom infrastrukturom, a ostvarena je i putna komunikacija. Lokacija:  Uže gradsko područje – Sirkovine, Grad Bihać.  

  • 01/08/2017

   U toku

   Jedinice lokalne samouprave u BiH

   U okviru druge projektne komponente, u okviru projekta Projekta „Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: „Dijaspora za razvoj“ (D4D) koji predstavlja zajedničku inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BIH), Ambasade Švicarske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BIH u maju 2017. godine, otvoren je javni poziv za 10 partnerskih jedinica lokalne samouprave (JLS) (Jajce, Ključ, Laktaši, Ljubuški, Maglaj, Nevesinje, Posušje, Prijedor,...

  • 05/12/2016

   U toku

   Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Vlada Švicarske, UNDP i IOM

     Na temelju službenih podataka procjenjuje se da ukupan broj stanovnika, koji su porijeklom iz BiH, a žive u nekoj od zemalja prijema, približno iznosi oko dva miliona (uključujući sve generacije). Većina iseljenika, uprkos tome što su napustili zemlju, i dalje imaju snažne emocionalne, finansijske i porodične veze s Bosnom i Hercegovinom. Istovremeno, zajednice bh. iseljeništva su uglavnom dobro integrirane i bolje stojeće u odnosu na druge zajednice migranata u svojim zemljama prijema, s potencijalom i spremnošću da doprinesu razvoju...

  Pitajte nas