• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Дијаспора за развој – Опис локалних пројеката по јединицама локалне самоуправе

  Јединице локалне самоуправе у БиХ

  01/08/2017

  U toku

  У оквиру друге пројектне компоненте, у оквиру Пројекта „Уврштавање концепта миграција и развоја у релевантне политике, планове и активности у Босни и Херцеговини: „Дијаспора за развој“ (D4D) који представља заједничку иницијативу Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине (БИХ), Амбасаде Швицарске, Развојног програма Уједињених нација (UNDP) и Међународне организације за миграције (IOM) у БИХ у мају 2017. године, отворен је јавни позив за 10 партнерских јединица локалне самоуправе (ЈЛС) (Јајце, Кључ, Лакташи, Љубушки, Маглај, Невесиње, Посушје, Приједор, Сански Мост и Велика Кладуша) за операционализацију њихових приоритетних развојних пројеката у сарадњи сa дијаспором. Споразуми о имплементацији пројеката потписани су 4. јула 2017. године, са свих десет јединица локалне самоуправе. Имплементација пројеката је у току, а на крају ће резултирати отварањем 99 нових радних мјеста, повећањем прихода од пољопривреде за 185 домаћинстава, три нове инвестиције и отварање 12 нових услуга за дијаспору. Почетком 2018. године, након уврштавања концепта миграције за развој у стратешке документе, слични пројекти ће бити подржани и у преосталих пет ЈЛС учесница пројекта (Бијељина, Братунац, Лопаре, Зеница и Жепче).

  Град Тузла

  Назив пројекта: Унапређење конкурентности пољопривредне производње уз подршку дијаспоре

  Циљ пројекта: Општи циљ пројекта је унапређење конкурентности и јачање људских капацитета пољопривредних произвођача у партнерству са дијаспором и унапређење институционалне сарадње са дијаспором кроз реконструкцију wеб странице и успостављање јавне услуге за дијаспору.

  Партнери: ПЗ Агропромет Тузла, Летзгров традинг Луксембург (партнер из дијаспоре)

  Кратки опис пројекта: Пројекат је конципиран кроз двије компоненте:

  1. Унапређење институционалних механизама и алата за сарадњу са дијаспором
  2. Пренос знања и повећање прихода од пољопривреде у сарадњи са дијаспором

  Очекивани резултати:

  • Креирана и проведена два програма стручног усавршавања за 21 пољопривредног произвођача на теме регенеративна агрикултура и органске производње високонутриционе хране.
  • Креиран и проведен програм тренинга за тренере за 3 инжињера пољопривреде на тему оснивање и управљање  малим фармама.
  • 21 пољопривредни произвођач опремљен опремом за проиводњу љутих паприка.
  • Реконструисано складиште за пријем и складиштење откупљених готових производа
  • Пољопривредна задруга Агропромет Тузла опремљена опремом за паковање и дистрибуцију готових производа.
  • Реконструисана званична wеб страница Града Тузле са уграђеним модулом за дијаспору и успостављена једна е-услуга за дијаспору.

  Општина Жепче

  Назив пројекта: РАСТ заЈЕДНО са дијаспором

  Циљ пројекта: Општи циљ пројекта је унапређење капацитета  локалне управе и стварање услова за увођење институционалног приступа у сарадњи са дијаспором на темељу стратешког оквира (укључујући увођење нових е-услуга за дијаспору, као и јачање пословне сарадње са дијаспором), те јачање локалних капацитета у металном сектору, тачније у индустрији алуминијске столарије.

  Партнери: Марић пројекти,  Wegoma GmbH Technik Germany i Rehau Unlimited Poylimer Solution Germany (стручњаци из дијаспоре)

  Кратки опис пројекта: Пројекат је подијељен у двије логичке цјелине:

  1. Стварање и унапређење услова за успоставу институционалног приступа у раду са дијаспором
  2. Пренос знања и вјештина из дијаспоре и отварање нових радних мјеста

  Очекивани резултати:

  • Прикупљени подаци о дијаспори у сарадњи са мјесним заједницама и интегрисани у предложену базу података о дијаспори (развијена у склопу Д4Д пројекта).
  • Реконструисана Општинска wеб страница и успостављене двије услуге за дијаспору (е-матичар и е-пословни асистент).
  • Одржан пословно-инвестицијски форум са пословном дијаспором.
  • Креиран и проведен програм стручног усавршавања за 10 особа: 7 кандидата/киња на пословима монтера АЛУ и ПВЦ столарије, те 3 кандидата/киње административним и комерцијалним пословима, од чега ће најмање 6 особа (2 жене) бити запослено у фирми Марић пројекти.

  Град Зеница

  Назив пројекта: Подршка запошљавању у металопрерађивачкој индустрији у Граду Зеници у сарадњи са дијаспором

  Циљ пројекта: Општи циљ пројекта је јачање људских капацитета у металопрерађивачкој индустрији у партнерству са дијаспором и унапређење институционалне сарадње са дијаспором кроз промоцију стратешког оквира сарадње са дијаспором.

  Партнери: Фуел Бос, ФБ Монт Словенија

  Кратки опис пројекта: Пројекат је конципиран кроз двије компоненте:

  1. Унапређење институционалних механизама и алата за сарадњу са дијаспором
  2. Пренос знања и стварање нових радних мјеста у сарадњи са дијаспором

  Очекивани резултати: Пројектом се планирају сљедећи резултати:

  • Креирана и проведена два програма стручног усавршавања за потребе послова заваривача и бравара/цјевара који ће похађати 40 младих и незапослених особа, од којих ће најмање 15 добити стално запослење у фирми.
  • Организован промотивни догађај на којем ће се промовисати стратешки концепт сарадње са дијаспором путем дефинисања и представљања инвестиционих и пословних прилика у граду Зеници.
  • Прикупљени подаци о дијаспори, с посебним акцентом на пословну дијаспору и интегрисани у предложену базу података о дијаспори (развијена у склопу Д4Д пројекта).
  • Реконструисана званична wеб страница Града Зенице са уграђеним модулом за дијаспору и е-услугом за дијаспору.

  Опћина Кључ

  Назив пројекта: Развој тржишта рада у партнерству са дијаспором

  Временски оквир: Август 2017 – Јули 2018

  Партнери: С.Е.Ц. Кључ д.о.о., КОФИX д.о.о., ЧАЈА ДРВОСТИЛ д.о.о., Служба за запошљавање Унско-санског кантона, Радио Кључ

  Очекивани резултати: Одржавање обуке за 15 незапослених особа, креирање 6 нових радних мјеста, успостављање Канцеларије за дијаспору, емитовање радијског програма за дијаспору и одржавање B2B сусрета у оквиру „Дана дијаспоре“.

  Информације о пројекту: Пројектом је предвиђен трансфер знања, вјештина и технологија у партнерству са дијаспором, што ће резултирати повећањем конкурентности незапослених лица на локалном тржишту рада и запошљавањем 6 младих особа у оквиру приватних компанија које су покренуте средствима из дијаспоре С.Е.Ц. Кључ д.о.о., КОФИX д.о.о. и ЧАЈА ДРВОСТИЛ д.о.о. Такође, пројектом је планирано формирање Уреда за дијаспору, организација пословно-инвестиционог форума са дијаспором, као и емитовање радио-емисије за дијаспору у циљу стварања континуиране институционалне сарадње и изградње повјерења.

  Општина Лакташи

  Назив пројекта: Дијаспора у Лакташима кроз привреду и културу

  Временски оквир: Август 2017 – Јули 2018

  Партнери: Туристичка организација општине Лакташи, шест приватних компанија, представници дијаспоре

  Очекивани резултати: Отварање најмање 11 радних мјеста, отварање најмање једне регистроване дјелатности (кућна радиност) у сфери женског предузетништва, одржавање обуке за минимално 20 жена, организација B2B сусрета у оквиру „Дана дијаспоре“ и организација сајма „Лакташи етно 2017“.

  Информације о пројекту: Пројектом ће се дати подстицај и промовисати пословна сарадња са дијаспором кроз давање директне подршке успјешним предузећима која се развијају и повећавају број запослених у сарадњи са дијаспором, економском оснаживању жена из околних села кроз организацију обуке и подршке женском предузетништву, те организовању догађаја попут привредног форума „Дана дијаспоре“ и сајма „Лакташи етно 2017“. Све планиране активности су у циљу стварања пословне сарадње и повећања прихода локалног становништва кроз привредно повезивање са дијаспором, али и културној сарадњи младих из Лакташа и младих из дијаспоре.

  Опћина Љубушки

  Назив пројекта: Увезивање домаћих пољопривредника са дијаспором

  Временски оквир: Август 2017 – Јули 2018

  Партнери: Представници дијаспоре, пољопривредна задруга Плодови земље

  Очекивани резултати: Повећање прихода 185 чланова пољопривредне задруге Плодови земље за најмање 20%, одржавање обуке за чланове задруге, успостављен е-сервис за дијаспору и унапријеђена wеб страница општине са платформом за дијаспору.

  Информације о пројекту: Провођењем пројекта допринијеће се повећању конкурентности произвођача кромпира на тржишту (чланова пољопривредне задруге Плодови земље) кроз одржавање пет стручних обука, уз менторство стручњака из дијаспоре, на тему интегрисаног приступа производње у складу са нормама Европске уније. Такође, Опћина Љубушки ће унаприједити своју wеб страницу посебном платформом за дијаспору у којима ће члановима дијаспоре бити доступне услуге е-матичара, различити обрасци и захтјеви, а све у сврху јачања сервиса Опћине Љубушки услугама за дијаспору.

  Опћина Маглај

  Назив пројекта: Опћина Маглај и дијаспора – заједно за развој

  Временски оквир: Август 2017 – Јули 2018

  Партнери: Мјешовита средња школа Маглај, Fine Life Group d.o.o. Маглај, Бонтеx д.о.о. Маглај

  Очекивани резултати: Одржавање обуке за 20 кандидата у два тренинг центра, отварање минимално 11 нових радних мјеста, успостављање платформе за дијаспору и онлине апликације за регистрацију дијаспоре на званичној wеб страници.

  Информације о пројекту: Пројекат подразумијева трансфер знања и вјештина у 2 локалне фирме (Fine Life Group d.o.o.. Маглај и Бонтеx д.о.о. Маглај), уз менторство дијаспоре и професора Мјешовите средње школе Маглај, што ће резултирати креирањем нових радних мјеста. С циљем унапређења институционалних капацитета по питању сарадње с дијаспором, предвиђено је успостављање шалтера за дијаспору, те реконструисање званичне wеб странице Опћине Маглај укључујући платформу за дијаспору и онлине апликацију за регистрацију дијаспоре у регистар дијаспоре.

  Општина Невесиње

  Назив пројекта: Унапређење обима и квалитета услуге болнице Невесиње кроз сарадњу са дијаспором

  Временски оквир: Август 2017 – Јули 2018

  Партнери: Болница Невесиње, Удружење Невесињаца у Београду

  Очекивани резултати: Одржавање специјалистичке обуке за 2 љекарска тима од укупно 11 чланова, запошљавање 6 доктора специјалиста, одржавање Б2Б сусрета у оквиру „Невесињске олимпијаде“, повећање прихода у локалним хотелским и угоститељским објектима.

  Информације о пројекту: Пројектом ће се остварити трансфер специјалистичких медицинских знања и нових технологија, уз менторство стручњака из дијаспоре на челу са проф. др. Предрагом Пешком, у сврху локалног економског развоја и развоја људског капитала, који ће резултирати запослењем 6 нових доктора специјалиста. Индиректно, пројекат ће резултирати повећањем прихода од здравстеног туризма за локалне угоститељске и хотелске раднике.

  Опћина Посушје

  Назив пројекта: Посушје и дијаспора за будућност са ЦНЦ технологијама

  Временски оквир: Август 2017 – Јули 2018

  Партнери: ТОКИЋ д.о.о Хрватска., Средња струковна школа Посушје

  Очекивани резултати: Успостављање формалног курикулума обуке за ЦНЦ оператерство, обучавање тренера ЦНЦ оператера, одржавање обуке за 20 младих незапослених особа за ЦНЦ оператера (минимално 7 жена), запошљавање минимално 6 младих особа, покретање greenfield инвестиције у Посушју.

  Информације о пројекту: Пројекат планира дугорочно припремити Опћину Посушје за будуће инвеститоре у смислу стварања и доступности квалификоване радне снаге дефицитарне на тржишту БИХ, конкретније за занимање ЦНЦ оператер. Пројекат ће се спровести кроз сарадњу са приватном компанијом из дијаспоре ТОКИЋ д.о.о. која ће покренути greenfield инвестицију у Посушју, а која има пословне контакте са произвођачима ауто опреме који су такођер потенцијал за инвестирање у Посушју.

  Град Приједор

  Назив пројекта: Партнерство дијаспоре и Града Приједора у функцији развоја локалне економије

  Временски оквир: Август 2017 – Јули 2018

  Партнери: КРОМЕX д.о.о., Агенција за економски развој града „ПРЕДА-ПД“

  Очекивани резултати: Одржавање обуке за 7 младих незапослених особа, креирање 4 нова радна мјеста, одржавање Б2Б сусрета, те развијање wеб платформе за дијаспору.

  Информације о пројекту: Град Приједор ће у партнерству са развојном агенцијом Преда-ПД успоставити модел сарадње дијаспоре и локалне заједнице, те кроз трансфер знања посредством дијаспоре, гђе Суаде Рамић, осигурати нова радна мјеста у предузећу Кромеx д.о.о., које је основано као директна инвестиција дијаспоре.

  Такођер, кроз пројекат ће се креирати wеб платформа ПриједорДЕВ, која ће увезати пословну дијаспору са локалном привредом, те организовати пословни форум за приједорску дијаспору са локалним привредницима.

  Опћина Сански Мост

  Назив пројекта: Унапређење квалитета радне снаге у металопрерађивачком сектору у сарадњи са дијаспором

  Временски оквир: Август 2017 – Јули 2018

  Партнери: РЕМУС Инноватион д.о.о., ЦНЦ Лаб д.о.о.

  Очекивани резултати: Одржавање обуке за 45 незапослених младих особа, креирање 25 нових радних мјеста и израда регистра пословне дијаспоре у сарадњи са мјесним заједницама.

  Информације о пројекту: Пројекат предвиђа унапређење техничких капацитета и трансфер знања и технологија у специјалистичким металским занимањима у сарадњи са дијаспором. Заузврат, компаније РЕМУС Инноватион д.о.о. и ЦНЦ Лаб д.о.о, које и саме имају директну везу са дијаспором ће запослити укупно 25 најбоље рангираних полазника обуке (15 Ремус Инноватион д.о.о. и 10 ЦНЦ Лаб д.о.о.). Такођер, пројекат предвиђа и израду базе података кључних лица из дијаспоре, у сарадњи са мјесним заједницама с подручја Санског Моста.

  Опћина Велика Кладуша

  Назив пројекта: Покретање развојних активности Опћине Велика Кладуша у сарадњи са дијаспором

  Временски оквир: Август 2017 – Јули 2018

  Партнери: Комуналије д.о.о. Велика Кладуша, МБХ Транс д.о.о., грађани из дијаспоре, Спортски савез Опћине Велика Кладуша

  Очекивани резултати: Одржавање обуке и запошљавање минимално 20 незапослених особа, младих и жена, успостављање старт-уп програма за младе у сарадњи са дијаспором који ће резултирати са 3 пословне идеје, организација Првог свјетског првенства дијаспоре из Опћине Велика Кладуша у малом ногомету, креирање Стратегије комуникације са дијаспором.

  Информације о пројекту: Уз партнерско дјеловање локалне заједнице и дијаспоре, предвиђена је подршка Опћини Велика Кладуша кроз трансфер знања и менторство дијаспоре водећи ка запошљавању минимално 20 незапослених особа у извозно оријентисаном погону за плетење специјализираног намјештаја (10), те диспечерској компанији (10) чији су оснивачи особе из дијаспоре који раде за америчко тржиште.

  Такође, пројектом је планирана имплементација старт-уп програм за младе у сарадњи са дијаспором, организација Првог свјетског првенства дијаспоре из Опћине Велика Кладуша у малом ногомету, те унапређење институционалног система комуникације са дијаспором кроз креирање Стратегије комуникације из дијаспоре којом ће бити дефинисан начин комуницирања између локалне управе и дијаспоре.

   

   

  ДОКУМЕНТИ/ФАЈЛОВИ

  Nema dodatnih dokumenata ili fajlova

  Питајте нас