• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Градски базен

  Град Бихаћ је у потрази за инвеститором који је заинтересован за заједничко улагање (јавно-приватно партнерство), директна улагања, куповина, итд.

  U pripremi

  1. Градски базен

  Постојећи објекат је девастиран, а у функционалном, естетском и конструктивном смислу чини једну засебну цјелину.
  Локација објекта је у ужем градском подручју, у непосредној близини школских објеката, уз предвиђен паркинг простор.
  Постоји просторно планска документација обухваћена Регулационим планом “Сирковине”.
  Локалитет је са постојећом инфраструктуром, а остварена је и путна комуникација.
  Локација
  Уже градско подручје – Сирковине, Град Бихаћ.

  ДОКУМЕНТИ/ФАЈЛОВИ

  Градски базен-опис пројекта

  Питајте нас