Prof. dr. Ervin Sejdić, vanredni profesor za elektrotehniku i kompjutersko inženjerstvo na Swanson School of Engineering  Univerziteta u  Pittsburghu, dobitnik prestižnih svjetskih nagrada i priznanja među kojima  i “Predsjedničke nagrade za mlade naučnike i inženjere” od predsjednika SAD-a Baracka Obame 2016.godine, bio je gostujući profesor na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u okviru projekta „Dijaspora za razvoj“ (D4D) – što je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).

Prof. Sejdić je održao predavanja studentima Farmaceutskog fakulteta na temu Vještačka inteligencija u farmaciji, kao i predavanja u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu na temu Inženjerske tehnike za poboljšanje funkcija gutanja i hodanja kod ljudi.

Njegova revolucionarna istraživanja donijela su mu  međunarodni ugled  u ovoj oblasti, kao i više  od 7,4 miliona dolara za finansiranje istraživanja. Istraživanja se bave poremećajem gutanja a započeo ih je 2008.godine. Njegova istraživačka laboratorija je vodeća u svijetu u ovoj oblasti a takođe je i jedinstvena jer je direktno povezana sa pacjentima. Prof. Sejdić spaja naizgled nespojive oblasti – inženjering i medicinu – čime sa svojim kolegama rješava stvarne kliničke probleme. Zajedno sa kolegama istraživačima s Univerziteta u  Pittsburghu izumio je i uređaj koji na osnovu daha može otkriti marihuanu u ljudskom organizmu slično uređaju za alkotest.

Poredeći profesorski rad u visokom obrazovanju u BiH i SAD, prof. Sejdić kaže da postoji velika razlika. BiH univerziteti prate evropski model univerziteta gdje su profesori finansirani iz državnog budžeta. Na univerzitetima u Sjevernoj Americi – Kanadi i SAD – profesor je zaposlen na univerzitetu da privređuje. Ja u svojoj laboratoriji moram obezbijediti finansijska sredstva kao i svakom drugom privatnom preduzeću, kaže Sejdić, ako želim imati studente, moram obezbijediti sredstva da ih platim, ako želim veću laboratoriju moram obezbijediti sredstva za to. Na taj način smo ponukani da se bavimo poslovnim dijelom istraživanja. Dakle, profesori u Evropi, uključujući i BiH, su više akademski dok su profesori u SAD više poslovno orijentirani.

Prije ovog prenosa znanja prof. Sejdić je imao nekoliko bezuspješnih pokušaja uspostave saradnje sa BiH. Ovaj put, zahvaljujući velikom interesu i zajedničkim ciljevima kolega na Farmaceutskom fakultetu,  nada se da će biti drugačije i da će uz pomoć drugih institucija biti uspostavljena dugoročna saradnja između Univerziteta u Pittsburghu na kome radi i Univerziteta u Sarajevu. U tom smislu, prof. Sejdić kaže da će biti ambasador Farmaceutskog fakulteta u SAD.

Sejdić je rođen u Gradačcu, a izbjeglički put ga je odveo u Kanadu a potom  u SAD. Školovao se u više država, dio osnovne škole je završio u BiH, Hrvatskoj i Mađarskoj, dio srednje škole u Mađarskoj i Kanadi, a univerzitet i doktorat u Kanadi, prvu specijalizaciju u Kanadi, drugu u Americi, na Harvardu.

Većina njegovog rada je posvećena biomedicinskom inžinjeringu, kao i multidisciplinarnim primjenama teorije elektrotehnike u raznim sferama života. Objavio je preko 150 naučnih radova i nekoliko knjiga. Do sada je odškolovao više od 20 postdiplomskih magistarskih i doktorskih kandidata.