Kada je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine pozvalo stručnjake iz dijaspore da se prijave za prenos znanja u institucije, javne ustanove i akademski sektor u BiH u okviru projekta ‘’Dijaspora za razvoj’’, projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), među prvima svoju prijavu i biografiju dostavio nam je prof. dr. Enes Kanlić, član Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS).

Prof. dr. Enes Kanlić ostavario je uspješnu karijeru ortopeda i traumatologa u SAD-u. Šef je Klinike za ortopediju i traumatologiju, Level I Centra u Arizoni u Chandleru, u USA. Član je najvećih ortopedskih svjetskih udruženja, te autor mnogobrojnih stručnih i naučnih članaka iz oblasti ortopedije i traumatologije.

Svoje bogato znanje i iskustvo prof. dr. Enes Kanlić podijelio je sa Klinikom za ortopediju i traumatologiju UKC Tuzla, kao institucijom prijema, gdje je svakodnevno održavao stručna predavanja za ljekare i specijalizante klinke.  Svaki dan tokom svog boravka zajedno sa kolegama imao je “Grand Round” gdje su se prezentovale teme, problemi sa kojima se svakodnevno njegove kolege na UKC Tuzla susreću ali i rješenja, pristupi koji se mogu primijeniti kod pacjenata koji su bili podvrgnuti operativnom zahvatu tokom boravka dr. Kanlića.

Tokom  svog boravka u UKC Tuzla prof. dr. Kanlić, sa operativnim timom Klinke za ortopediju i traumatologiju izveo je tri operacije koje ranije na ovoj klinici nisu bile rađene.

Takođe je sa operativnim timom izveo i operativni zahvat rješavanja preloma kosti postupkom osteosinteze. Riječ je o operativnom postupku, novom u BiH, kojim je kod pacijenta koji je imao povredu preloma pubične i krstačne kosti izvedena osteosinteza prednjeg dijela karlice pločicama i vijcima, te izvršena fiksacija stražnjeg dijela karlice pomoću vijaka minimalno invazivnom tehnikom kroz male rezove i pod kontrolom rendgena.

Da je svoj boravak u BiH iskoristio maksimalno u svrhu prenosa znanja, govori i činjenica da je svoje večernje izlaske dr. Kanlić posvetio specijalizantima medicine koji su zahvaljujući opuštenoj atmosferi imali priliku da razgovaraju i dobiju dodatne odgovore na svoja pitanja. Studenti medicine Medicinskog fakulteta takođe su imali priliku da nauče od dr. Kanlića kako se organizuje edukacija i specijalizacija u Sjevernoj Americi.

U BiH često dolazi, kaže da ga je BiH  “iškolovala” te shodno tome osjeća potrebu da vrati nešto svojoj domovini. U BiH je za svoju dušu, a tamo je za život i rad. Ističe da je ekonomija i sistem u SAD  takav da kvalitetnom kadru dozvoljava da se iskaže što je nezamijenljivo.