U okviru aktivnosti na prenosu znanja iz iseljeništva u BiH projekta “Dijaspora za razvoj”,  koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, u narednom periodu je planiran ciklus online predavanja dr. Mladena Milićevića, istaknutog kompozitora i profesora iz Sarajeva sa sjedištem u Los Angelesu. Predavanja se održavaju na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu.

Cjelosemestralni program predavanja biće posvećen predstavljanju umjetničkih i teorijskih istraživačkih projekata dr. Milićevića, s fokusom na njegovo kompozitorstvo, sudjelovanje u aktivnostima avangardne muzičke scene 80-tih i 90-tih, te posebnih oblasti kojima je posvećen u svom umjetničkom i istraživačkom iskustvu.

Program započinje u četvrtak, 26.11.2020, u 19 sati, predavanjem dr. Milićevića o njegovom djelovanju u okviru jugoslovenske kompozitorske scene, u vrijeme njegovog angažmana na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. U toku narednih predavanja dr. Milićević će polaznike uvesti u svoju kompozitorsku praksu po odlasku u Sjedinjene Američke Države, svoja iskustva u okviru scene američke eksperimentalne muzike, a zatim i kroz svoja istraživanja u oblasti semiotike, memetike i psihologije muzike. Naredna predavanja bit će održana 3, 10, 17, 24.12., te 7. i 14.1.2021. godine.

Program vodi i moderira muzikologinja dr. Amila Ramović, docentica na Muzičkoj akademiji i Akademiji scenskih umjetnosti, u okviru nastavne oblasti Muzika u kontekstu.

Dr. Mladen Milićević je profesor na odjelu za Recording Arts na Univerzitetu Loyola Marymount u Los Angelesu. Proteklih 12 godina bio je šef Recording Arts Department, da bi 2019. je odstupio s te pozicije i postao prvi profesor na Univerzitetu Loyola Marymount koji predaje 100% online nastavu. Primarni obrazovni angažman dr. Milićevića je sada usredotočen na online predavanja. Njegovi akademski interesi su interdisciplinarni te je izlagao na nizu međunarodnih konferencija u širokom rasponu tema poput muzike, filma, estetike, semiologije, sociologije, obrazovanja, umjetne inteligencije, religije i kulturoloških studija. Mladen Milićević je diplomirao kompoziciju 1982. godine, a zatim i magistrirao kompoziciju i multimedijalne umjetnosti 1986. na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi Josipa Magdića. Godine 1986. je stigao u Sjedinjene Države na studij kod Alvina Luciera na Univerzitetu Wesleyan u Connecticutu gdje je magistrirao eksperimentalnu muzičku kompoziciju 1988. Kompoziciju je doktorirao na Univerzitetu u Miamiju na Floridi 1991. godine u klasi Dennisa Kama. Nekoliko ljeta je proveo studirajući s Michaelom Czajkowskim u ljetnoj školi muzike u Aspenu, Colorado.

Dobitnik je niza nagrada za svoje kompozicije u bivšoj Jugoslaviji, ali i u Evropi. Radeći u Sarajevu od 1976. do 1986. godine kao slobodni kompozitor, komponovao je muziku za pozorište, filmove, radio i televiziju, i za taj je rad dobio nekoliko nagrada. Otkako se 1986. preselio u Sjedinjene Države, Mladen Milićević je izvodio svoju elektronsku glazbu uživo, komponovao za savremeni ples, snimio nekoliko eksperimentalnih animiranih filmova i video zapisa, postavljao multimedijalne instalacije i videoskulpture, te imao izložbe svojih slika. Uz to je komponovao i muziku za filmove. Sticajem neobičnih okolnosti 2003. godine radio je muziku za film “The Room” koji je postao međunarodni fenomen kao “najgori” film ikad napravljen. Po tom filmu 2018. urađen je holivudski hit “Disaster Artist” za koji je James Franco dobio Golden Globe. Vrijedno spomena je i to da je prof. Milićević bio autor muzike za dokumentarni film “Cuba: The Forgotten Revolution” koji je 2015. dobio nagradu EMMY.