Razvojna agencija Žepče i Općina Žepče organizirali su 11. oktobra 2018. godine u ovoj općini Peti gospodarski forum općine Žepče 2018. na kojem su učestvovali pomoćnik ministrice za ljudska prava i izbjeglice Kemo Sarač i šefica Odsjeka za statusna pitanja i informiranje iseljeništva Ana Judi Galić.

Ovogodišnji Gospodarski forum o temi „Znanje bez granica“ otvorio je općinski načelnik Mato Zovko i istakao da je Forum jedna u nizu aktivnosti koje se održavaju povodom proslave Dana općine Žepče.

Prisutnim se obratila i Branka Janko, direktorica Razvojne agencije Žepče i kazala da će na ovogodišnjeg forumu „Znanje bez granica“ biti razgovarano o prijenosu znanja iz dijaspore u svrhu ekonomskog razvoja, pitanjima uloge centara za kompetencije u razvoju privrede i procesu pametne specijalizacije, potrebama reforme srednjeg obrazovanja u skladu sa tržištem rada, a bit će prezentirani i primjeri dobre prakse iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Crne Gore i Srbije u oblasti obrazovanja kadrova za potrebe privrede.

Forum je organiziran u dvije panel diskusije: kako prenijeti znanje iz dijaspore u lokalnu zajednicu i kako povezati privrednike sa naučno-istraživačkim institucijama i univerzitetima.

Forum je okupio brojne predstavnike državnih i federalnih institucija, jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća, osnovnih i srednjih škola, univerziteta, privatnog i nevladinog sektora, kao i predstavnike institucija iz Republike Hrvatske.

U okviru prvog panela „Znanje bez granica“, pomoćnik ministrice Sarač govorio je o radu Sektora za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, o korištenju ljudskih potencijala i mogućnostima prijenosa znanja iz dijaspore u svrhu razvoja Bosne i Hercegovine. U okviru ovog dijela programa, primjere dobre prakse predstavili su Senad Šehić, šef Ureda za dijasporu Općine Velika Kladuša i Anto Markanović, predstavnik tvrtke Pro 9 d.o.o. Žepče.

U panel diskusiji „Kako prenijeti znanje iz dijaspore u lokalnu zajednicu“ učestvovali su Sussane Pauli u ime „GPS Konzept e.U“ Asparn iz Austrije, Nagib Mujkić, direktor Tisakomerc d.o.o. Žepče, Željko Juranović, direktor Evona Electronic d.o.o. Mostar i Samir Vildić, u ime Bigmev BiH. Dijaspora je prepoznata kao jedan od razvojnih resursa Bosne i Hercegovine i to ne samo finansijski nego i kroz znanja i vještine koje ljudi koji su otišli u zemlje Evropske unije i dalje mogu prenijeti i na taj način pomoći Bosni i Hercegovini.

Pomoćnik ministrice Ministarstva nauke i obrazovanja Republike Hrvatske Vlado Prskalo govorio je iskustvima Republike Hrvatske u afirmaciji strukovnih škola i cjeloživotnog obrazovanja.

U okviru drugog panela „Obrazovanje za privredu“, primjere dobre prakse predstavili su doc. dr. Nedim Čaušević, u ime Instituta za certificiranje sistema-Centra za razvoj kompetencija iz Sarajeva, doc. dr. Ivan Ambroš, direktor Centra kompetencija za istraživanje i razvoj iz Vinkovaca, Republika Hrvatska i doc. dr. Affan Čehajić, u ime Univerziteta modernih nauka CKM Mostar, Founder „Žiža“.

U panel diskusiji „Kako unaprijediti saradnju privrede, obrazovnih, razvojnih i naučno-istraživačkih institucija i centara kompetencija“ govorili su Haris Huskić, šef sektora za aktivnu politiku zapošljavanja u Federalnom zavodu za zapošljavanje, Amra Kraksner, direktorica Instituta i Centra za cjeloživotno učenje Univerziteta Vitez, doc. dr. Ivan Ambroš, direktor Centra kompetencija za istraživanje i razvoj Vinkovci, Sabina Zupčević, šefica odjeljenja za razvoj, pripremu i provedbu u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, doc. dr. Samir Pačavar, šef smjera tekstilnog inženjerstva i dizajna Fakulteta za tehničke studije Univerziteta u Travniku i Dušan Sarajlić, šef Odsjeka za VET-informacijski sistem (VETIS) i obrazovanje odraslih u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine. Predstavili su primjere dobrih praksi, kao i probleme u oblasti obrazovanja kadrova za potrebe privrede.

Direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko uputila je poruku sa Petog gospodarskog foruma da se moramo uvezivati i umrežavati, vrednovati znanje i vještine, da nije dovoljno to što steknemo na fakultetima i u školama, već da moramo stalno raditi na sebi i ujedno je uputila poziv svim nivoima vlasti da više ulažu u znanje i daju podršku razvoju i stimulaciji malim i srednjim preduzećima za razvoj inovacija i tehnologija.