Grad Zenica jedan je od partnera na projektu “Dijaspora za razvoj” (D4D), koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP  BiH i IOM BiH.

U okviru implementacije lokalne razvojne inicijative “Podrška zapošljavanju u metalo-         prerađivačkoj industriji u Gradu Zenici u saradnji sa privrednim subjektima iz dijaspore” koja je podržana u okviru projekta “Dijaspora za razvoj”, Zenička razvojna agencija ZEDA realizuje aktivnost mapiranja dijaspore u cilju provođenja aktivnosti projekta.

Formular za fizička lica http://bit.ly/DijasporaFL
Formular za NVO http://bit.ly/DijasporaUG
Formular za pravna lica http://bit.ly/DijasporaPL

Podaci iz formulara imaju za cilj utvrđivanje potreba dijaspore za uslugama na lokalnom nivou s posebnim osvrtom na Grad Zenicu, kako bi se obezbijedio lakši pristup uslugama iz nadležnosti Grada.

Odgovori su anonimni, a dobiveni podaci isključivo će se koristiti kao podloga za razvoj usluga dijaspori, stoga Vas pozivamo da aktivno učestvujete u procesu mapiranja.

Detaljne informacije o mapiranju možete pogledati na https://zeda.ba/poziv-zenicanima-koji-zive-u-dijaspori-7/ a kontakt osoba razvojne agencije ZEDA je Ajna Dedić, e-mail: ajna@zeda.ba; tel: +387 32 44 94 12.

 

Preuzeto: Razvojna agencija ZEDA