USAID-ov projekt “Diaspora Invest” i Biznis centar bh. dijaspore (DBC) pozivaju sve zainteresirane za iskazivanje interesa pojedinaca iz bh. dijaspore za posredovanje u prodaji i izvozu bosanskih proizvoda i usluga na međunarodno tržište. Cilj ovog poziva je pružanje podrške domaćim tvrtkama iz Bosne i Hercegovine u uspostavljanju poslovnih veza, istraživanju i prikupljanju podataka, pribavljanju adekvatnih informacija o zahtjevima tržišta i povezivanju s tvrtkama i distribuciji u inozemstvu, što može olakšati i osigurati izvoz robe i usluga na međunarodnom tržištu.

Svi zainteresirani članovi bh. dijaspore trebaju dostaviti ime, prezime, kontakt informacije te relevantne podatke o iskustvu u prodaji ili poslovnom posredovanju na stranim trzistima do 6.8.2021. godine na e-mail info@diasporainvest.ba (sa naznakom: Prijava za podršku u posredovanju). Uz ovu prijavu je potrebno popuniti i dostaviti identifikacijski dokument kojim se status dijaspore dokazuje (za potvrdu statusa dokaz o boravku u inostranstvu od najmanje 3 godine u posljednjih 5 godina). Saznajte više: https://bit.ly/export-agents

Odabrani kandidati (u daljnjem tekstu Posrednik), u skladu sa svojim iskustvom i interesima, dobit će priliku u razdoblju između 1.8.2021. do 1.10.2021 da posjete niz tvrtki iz ciljanih sektora kako bi stekli uvid u proizvodni program i izvozni potencijal te se možda dogovorili o fokusu i modalitetima suradnje na njihovom plasmanu i prodaji na međunarodnim tržištima.

USAID-ov projekt za Diaspora Invest osigurat će sufinanciranje troškova putovanja i smještaja u BiH za provedbu posjeta i pripremu analize i procjene potreba, kao i posredovanje i organiziranje posjeta zainteresiranim tvrtkama u Bosni i Hercegovini.

Od odabranog kandidata / potencijalnog posrednika se očekuje da po završetku posjete i pregleda ponude registriranih bh. tvrtki podnosi kraće izvješće. Izvješće treba sadržavati prijedlog okvirne ideje iz koje će se razviti model istraživanja tržišta, moguće mapiranje tvrtki u BiH za poslovne veze za izvoz određene robe i usluga (npr. Da naznači za koji sektor / proizvode / usluge već postoji veleprodaja ili maloprodajni kontakti u inozemstvu i najbolja mreža za provedbu aktivnosti) te prijedlog mogućih zajedničkih aktivnosti koje će se provoditi u suradnji s DBC-om i USAID-om Diaspora Invest Activity radi daljnjeg istraživanja tržišta, poboljšanja proizvoda, komunikacije, provjere standarda i slično, osigurati daljnje povezivanje zainteresiranih sudionika.

Uspjeh provedenih aktivnosti mjerit će se jednim ili više potencijalnih rezultata:

  • Inputima i savjetima Posrednika prema domaćim tvrtkama u smjeru poboljšanja proizvoda, pakiranja, brendiranja itd. koje treba izvršiti kako bi Posrednik imao priliku plasirati te proizvode na ciljana tržišta
  • Pisma interesa upućenog od strane tvrtke poslala relevantnom domaćem proizvođaču / pružatelju usluga
  • Ugovorom o poslovnoj suradnji i / ili realiziranim sastancima i posjetima u svrhu istraživanja kapaciteta i / ili potvrdom strana u procesu da je Posrednik utjecao na uspostavljanje komunikacije / suradnje;

Očekuje se da će Posrednik provesti aktivnosti mapiranja, sastanaka i analize te podnošenje konačnog izvješća o poduzetim radnjama i rezultatima u razdoblju od 1.8.2021. do 10.10.2021. godine.

PREUZETO: Dijaspora Invest