Projekat „Uvrštavanje koncepta migracija za razvoj u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini: Dijaspora za razvoj (D4D)“ traži međunarodnog eksperta i jednog eksperta iz BiH za evaluiranje druge faze projekta (decembar 2016-decembar 2020) u periodu februar-april 2020.

D4D je zajednički projekat Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine koji se sprovodi u saradnji sa UNDP-om i IOM-om u BiH.

Detalje pogledajte u priloženom opisu zadatka (PDF, 653.2 kB, multilingual: English, Bosanski) (ToR).