Savez bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj pozvao je djecu koja pohađaju osnovne škole u ovoj državi, a porijeklom su iz Bosne i Hercegovine i uče i njeguju svoj maternji jezik u redovnoj švedskoj školi i udruženjima, da napišu rad na temu: “Zašto učim bosanski/maternji jezik?”.

– Cijenimo da je ova aktivnost korisna iz više aspekata: zanimljivo jer djeca sama izražavaju svoju motivaciju, zabavno jer će neko to gledati, korisno jer će vježbati vlastiti izražaj na maternjem jeziku, te izazovno pošto će neki radovi biti odabrani kao najbolji, poručuju iz Saveza.

Radovi će biti podijeljeni u dvije kategorije: od prvog do četvrtog razreda i od petog do devetog razreda. Za najbolja tri rada u prvoj i drugoj kategoriji osigurane su nagrade i to: prvo mjesto 3000 krunadrugo mjesto 2000 kruna i treće mjesto 1000 kruna. Čitanje i odabir najboljih radova će obaviti Odbor za školstvo.

Radove možete poslati:

– poštom na BHRF, Box 2293, 600 02 Norrköping ili mailom na: bhrf.info@bhsavez.org.

Rok za prijem radova je 15. novembar 2020. godine, nakon čega će biti pročitani i pripremljeni za proglašenje rezultata 25. novembra, povodom Dana državnosti BiH.

– Jezička ispravnost nije prioritet, već dječija angažovanost, želja da se izrazi na maternjem jeziku i usađivanje osjećaja pripadnosti. Jezičku ispravnost postižemo godinama rada i vježbe. Zanimljiva su dječija razmišljanja, razumijevanje, pa i mašta, ističu iz Saveza bh. udruženja te dodaju da jedno dijete može napisati više radova, ukoliko to želi.

– Ne zaboravimo da “čovjek vrijedi onoliko ljudi koliko jezika poznaje”, a vi djeco, jedan/najvažniji jezik dobivate besplatno. Nemojte ni vi ni vaši roditelji dozvoliti da nemate vrijednost toga čovjeka. Sretno vam svima, poruka je koju su uputili.