• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Traži se stručnjakinja angažirana u politici

  06.03.2018

  Potražnja

  U okviru projekta Dijaspora za razvoj, aktivnost: prenos znanja iz dijaspore u BiH, jedna općina u BiH traži ženu angažiranu u politici, koja bi putem okruglih stolova i seminara potaknula žene u BiH na aktivno učešće u političkom životu i donošenju odluka.

  Pitajte nas