• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Traži se stručnjak iz oblasti administracije

  06.03.2018

  Potražnja

  U okviru projekta Dijaspora za razvoj, aktivnost: prenos znanja iz dijaspore u BiH, jedna općina u BiH traži stručnjaka iz oblasti IT, finasija, turizma ili stručnjaka općeg administrativnog profila koji bi pomogao u izradi prijedloga mjera za poboljšanje, reorganizaciju ili uspostavu novih usluga u cilju unaprjeđenja cjelokupnog procesa rada općine ili jednog segmenta npr. finansija, urbanizma, kulture, turizma, apliciranja za EU fondove.

  Pitajte nas