Bosanskohercegovačkom savjetodavnom centru – BHCAC  u Londonu dodijeljena je nagrada i priznanje “Pride of Harlesden Award 2019” (Ponos Harlesden-a 2019) za izvanredan doprinos i dobrobit zajednici u Harlesden-u. BHCAC važi za glavnog partnera u inovativnom modelu zajedničkog rada državnog sa sektorom civilnog društva.
Priznanje Bosanskohercegovačkom savjetodavnom centru – BHCAC dodjeljeno je u prostorijama Salvation Army na Harlesden-u u Opštini Brent, u sjeverno-zapadnom Londonu. Predsjednik ove organizacije gospodin Zaim Pašić je pojasnio od kud i kako ovo priznanje da bude dodjeljeno BHCAC-u.

Tokom protekle 22 godine Bosanskohercegovački savjetodavni centar – BHCAC je rastao i izrastao u jedan vrlo priznat, poznat i kredibilan savjetodavni centar koji pruža usluge visokih kvaliteta. Jedan od razloga zbog kojeg je 1997. godine osnovan je pružanja dugotrajne podrške najugroženijim pripadnicima bh. zajednice u Londonu. To je uglavnom starija populacija kojoj su najveće prepreke za društvene integracije bile nedovoljno poznjavanje engleskog jezika, kao i invaliditeti što je rezultiralo nemogućnošću da se upoznaju sa sistemom i poteškoćama da pristupe uslugama državnih institucija. Centar im pruža savjetodavne i usluge profesionalnog zastupanja na maternjem jeziku po pitanju prava na socijalne dodatke, stambene probleme, socijalnu njegu i zdravstvene usluge.

Zbog specifičnosti usluga koje pruža Centar, ali i zbog nedostatka praktične pomoći u Londonu, 2008. godine su proširene usluge za ugrožene i marginalizirane Londonce porijeklom iz još pet država zapadnog Balkana (Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije). Osigurani su neophodni resursi za realizaciju usluga i aktivnosti koje su bile neophodne kako bi se adekvatno odgovorilo na potrebe najugroženijih pojedinaca iz ovih zajednica. Bosanskohercegovački savjetodavni centar – BHCAC u protekle dvije decenije pomogao je na hiljade Londonaca porijeklom s prostora zapadnog Balkana i poboljšao je kvalitetu njihovog života.

Nažalost, pomoć im je još uvijek potrebna jer su i dalje pod utjecajem prošlih trauma i osjećaju se isključenim iz društva. Trenutni rad s njima je fokusiran na smanjenje izoliranosti i društvene isključenosti, promociji dalje neovisnosti i integracija.

Također, potrebno je naglasiti da trenutno Britanija prolazi kroz implementaciju veoma širokog raspona reforme socijalnog sistema  čiji uticaj u znatnoj mjeri pogađa siromašne u britanskom društvu. Nažalost, i Brexit čini situaciju u zemlji dodatno neizvjesnom. Kako bi odgovorila na potrebe svojih građana u procesu reformi, opština Brent je u konsultaciji sa sektorom civilnog društva kojem pripada i Bosanskohercegovački savjetodavni centar, razvila inovativan model pod nazivom Brent Community Hubs.

Ideja se zasniva na tome da se građanima pruži široka lepeza usluga koje su pristupačne, besplatne, efikasne, i skrojene po potrebi pojedinca. Model je osmišljen tako da se lansira 5 Community Hubs uglavnom na javnim mjestima, poput biblioteka, u najsiromašnijim dijelovima Opštine. Svaki Hub bi imao stručno osoblje iz dva sektora; državnog i civilnog društva koji će zajednički odgovoriti na potrebe zajednice i djelovati kao jedan tim koji nudi različite ekspertize.

Bosanskohercegovački savjetodavni centar – BHCAC se prijavio da bude partner u prvom Hub-u koji je lansiran u mjestu koje se zove Harlesden. Tako da od februara 2018. godine dva dana sedmično u Harlesden Community Hub-u Centar pruža redovitu podršku široj lokalnoj zajednici kroz isporuku savjetodavnih usluga.

Tokom 2018. godine Centar je pomogao 358 ljudi u Harlesden-u i opština Brent je ocjenila da je po učinkovitosti i kvalitetu Centar jedan od najvažnijih partnera, i da je zaslužan za uspješnost i popularnost Harlesden Community Hub-a.

Biti prepoznat za doprinos u rješavanju problema van vlastite zajednice demonstrira dobru integraciju jedne etničke zajednice i daje dobar primjer socijalne kohezije društva, što je veoma važno, naročito sada u vremenu Brexit-a.

Lideri opštine Brent, Councillor Muhammed Butt i gradonačelnik Arshad Mahmood dodjeli su priznanje za lični doprinos i Service Excellence članu stručnog tima Centra, Emini Trožić, koja je na terenu svojim vrijednim radom, znanjem i sposobnošću predstavila kvalitete, kulturu i vrijednosti Centra.

Bosanskohercegovački savjetodavni centar – BHCAC je od svog osnivanja član Zajednice BH udruženja u Velikoj Britaniji (BH UK Network).

IZVOR: BH UK Network