Imajući u vidu novonastalu situaciju koja se odnosi na širenje koronavirusa u BiH i Evropi, i uvođenju obaveznih mjera izolacije za državljane BiH koji dolaze u BiH iz inostranstva, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine  je odlučilo da otkaže tradicionalnu manifestaciju promocije stvaralaštva književnika iz iseljeništva na 32. Sarajevskom sajmu knjiga u Sarajevu.

Manifestacija se trebala održati u Sarajevu u periodu od 15. do 20. aprila 2020. godine u terminu održavanja tradicionalnog međunarodnog 32. Sajma knjige u organizaciji KJP Centar Skenderija u saradnji sa TKD Šahinpašić.