• Bosanski
 • Hrvatski
 • Српски
 • Verband bosnisch-herzegowinischer Schulen e.V. (Savez dopunskih škola Bosne i Hercegovine)

  70329 Stuttgart,

  +49 176 200 79 537

  halilovicharis@web.de

  www.bosanske-skole.de

  Osnovni cilj Saveza dopunskih škola BiH sa sjedištem u SR Njemačkoj, u Stuttgartu, je podrška dopunskom obrazovanju na maternjim jezicima djece građana iz BiH ili porijeklom iz BiH u dijaspori, očuvanje maternjih jezika i kulture kod građana BiH koji žive u svijetu, podrška njihovoj integraciji u nova društva, borba protiv asimilacije i njegovanje veza sa našom domovinom – Bosnom i Hercegovinom. Ovim ciljevima podređene su sve aktivnosti Saveza. Zadnjih devet (9) godina Savez dopunskih škola Bosne i Hercegovine realizuje projekat Očuvanje maternjeg jezika i identiteta građana BiH u dijaspori kroz dopunske škole BiH i kulturne djelatnosti u koji je, samo u Njemačkoj uključeno više od 6.000 građana od kojih su oko 2.000 djeca školskog uzrasta. U saradnji sa DKP-a BiH u SR Njemačkoj, Savez koordinira rad dopunskih škola BiH u SR Njemačkoj. Zahvaljujući aktivistima Saveza u SR Njemačkoj je osnovano više od 40 dopunskih škola BiH u kojima se dopunska nastava izvodi na bosanskom jeziku, po planu, programu i udžbenicima MCP-a Bosne i Hercegovine. Aktivisti Saveza dopunskih škola BiH izlobirali su da se ocjena iz bosanskog jezika u dopunskim školama BiH upisuje u njemačka svjedočanstva, u redovnim njemačkim školama koje djeca pohađaju i utiče na ukupan prosjek ocjena, a od prije dvije godine i da djeca mogu upisati gimnaziju ako im je drugi strani jezik bosanski.

  Pitajte nas