U ponedjeljak 26.7.2021. godine u uredu općinskog načelnika potpisan je Ugovor o uspostavi platforme virtuelnog matičara (E-matičar).

Nakon provedenog postupka javne nabavke, ugovor su potpisali načelnik Općine Renato Pejak i direktor „ŽAD RMM“ Karlo Barešić.

Realizacijom ovog projekta, a uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, usluge matičnog ureda učinit će se dostupnijim građanima nastanjenim izvan mjesta prebivališta.

Osobe čije se matične knjige vode na području općine Kreševo svoje izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i uvjerenja o slobodnom bračnom stanju moći će zatražiti putem ove aplikacije.

Dokumenti će biti dostavljeni poštom, a pošiljke će se slati preporučeno sa dostavnicom na adresu naznačenu u zahtjevu.

Preuzeto: kresevo.ba