U sklopu aktivnosti na prijenosu znanja iz iseljeništva u BiH, projekta “Dijaspora za razvoj”, koji je projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu s UNDP-om BiH i IOM-om BiH, na Mašinskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu sljedećeg tjedna će započeti ciklus online predavanja eminentnih znanstvenika i stručnjaka s međunarodnom reputacijom prof. Milovan Perić, Universitaet  Duisburg-Essen, i prof. Suad Jakirlić, Technische Universitaet Darmstadt, na polju modeliranja i numeričkih metoda u inženjerstvu, točnije na polju računarske mehanike fluida (Computational Fluid Dynamics, CFD). Predavanja su namijenjena prvenstveno studentima strojarstva viših godina studija (II ciklus studija), ali i ostalim zainteresiranim studentima, kao i akademskom osoblju tehničkih i prirodnih usmjerenja. Predavanja će obrađivati ​​osnove i napredne teme iz područja suvremenih tehnologija računalne simulacije.

Predavanjima mogu prisustvovati i drugi zainteresirani studenti, doktorandi, osoblje drugih fakulteta i osoblje iz inženjerske prakse koje se mogu obratiti putem e-maila na prodekannir@mef.unsa.ba najkasnije dan prije željenog predavanja radi dobivanja pristupnih podataka. Preporučuju se za predavanja namijenjena široj publici, kao što je navedeno u nastavku.

Datumi i teme predavanja:

prof. Milovan Perić (koautor jedne od bestseller-knjiga iz oblasti CFD – Joel H. Ferziger, Milovan Perić, Robert L. Street: “Computational Methods for Fluid Dynamics“, 4. izdanje, Springer)

preporučeno predavanje širem auditoriju:

  • srijeda 02.12. od 8:45 do 11:00, CFD and its use in Engineering Practice,

predavanja za studente:

  • četvrtak 3.12. od 13:00 do 15:00, Finite Volume Method for Flow Simulation and Simulation of turbulent flows (RANS, LES, DNS),
  • srijeda 9.12. od 9:00 do 11:00, Simulation of heat transfer (conjugate heat transfer, multiple flow domains separated by walls),
  • četvrtak 10.12. od 13:00 do 15:00, Simulation of flows with free surface (VOF: waves, flow around floating bodies, jets etc.),
  • srijeda 16.12. od 9:00 do 11:00, Simulation of flows with phase change (cavitation, boiling…),

prof. Suad Jakirlić (glavni urednik visokorangiranog znanstvenog časopisa “International Journal of Heat and Fluid Flow“, Elsevier)

predavanja za studente:

  • ponedjeljak 30.11. od 8:45 do 12:00, Overview of methods for turbulent flow simulations and their limitationsScale-resolving methods: DNS, LES, hybrid LES-RANS,
  • ponedjeljak  7.12. od 9:00 do 12:00, Introduction into Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) computational approach,
  • ponedjeljak 14.12. od 9:00 do 12:00, On near-wall treatment in turbulence modelling
  • ponedjeljak 21.12. od 9:00 do 12:00, Eddy-viscosity-based models of turbulence: rationale and predictive capabilities,

preporučeno predavanje širem auditoriju:

  • četvrtak 17.12. od 13:00 do 15:00, RANS-based modelling of sub-scale turbulence in eddy-resolving flow simulation methods.