Gosti prve online pričaonice su gospođa Aida Daguda, direktorica Centra za promociju civilnog društva, i gospodin Nikola Burić, izvršni direktor i-platforme, koji će kroz vođeni razgovor, ali i vaša pitanja, govoriti o potencijalima i modalitetima saradnje organizacija iz BiH sa dijasporom.

Ciklus online pričaonice “1.000 što, kako, zašto civilnog sektora” je inicijativa za umrežavanje i zajedničko djelovanje organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine sa organizacijama, individuama, kompanijama i profesionalcima i profesionalkama iz dijaspore.

U 2021. godini planirana je priprema i organizacija još pet tematskih online pričaonica sa organizacijama iz BiH i dijaspore, kako bi se, na taj način, povezale prilike, potrebe i mogućnosti u oblastima zaštite okoliša, mladih, obrazovanja, razvoja prilika za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, kulture i umjetnosti.

Online pričaonica održat će se u srijedu, 24.2.2021. godine u periodu od 19:00 – 20:30 sati. Molimo vas da svoje prisustvo potvrdite najkasnije do 23. februaraputem ovog linka.

Iskreno se nadamo da ćete prepoznati potencijal saradnje sa dijasporom i učestvovati u online pričaonicama “1.000 što, kako, zašto civilnog društva”.

Više informacija o našim prijateljima iz Centra za promociju civilnog društva svakako pronađite na njihovoj web stranici.

Preuzeto: i-platform.ch