U okviru aktivnosti na prenosu znanja iz iseljeništva u BiH projekta “Dijaspora za razvoj”,  koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu iduće sedmice će započeti ciklus online predavanja eminentnih naučnika i stručnjaka s međunarodnom reputacijom prof. Milovana Perića, Universitaet Duisburg-Essen, i prof. Suada Jakirlića, Technische Universitaet Darmstadt, iz oblasti modeliranja i numeričkih metoda u inžinjerstvu, konkretnije iz oblasti kompjuterske mehanike fluida (engl. Computational Fluid Dynamics, CFD). Predavanja su namijenjena prvenstveno studentima mašinstva viših godina studija (II ciklus studija), ali i drugim zainteresovanim studentima, kao i akademskom osoblju tehničkih i prirodnih usmjerenja. Predavanja će se baviti, kako osnovama, tako i naprednim temama iz oblasti modernih tehnologija kompjuterske simulacije.

Predavanjima mogu prisustvovati i drugi zainteresovani studenti, polaznici doktorskih studija, osoblje drugih fakulteta, te osoblje iz inžinjerske prakse koji se mogu javiti putem e-maila na adresu prodekannir@mef.unsa.ba najkasnije dan prije željenog predavanja radi dobijanja pristupnih podataka. Njima se preporučuju predavanja namijenjena širem auditoriju, kako je dole naznačeno.

Termini i teme predavanja:

prof. Milovan Perić (koautor jedne od bestseller-knjiga iz oblasti CFD – Joel H. Ferziger, Milovan Perić, Robert L. Street: “Computational Methods for Fluid Dynamics“, 4. izdanje, Springer)

preporučeno predavanje širem auditoriju:

  • srijeda 02.12. od 8:45 do 11:00, CFD and its use in Engineering Practice,

predavanja za studente:

  • četvrtak 03.12. od 13:00 do 15:00, Finite Volume Method for Flow Simulation and Simulation of turbulent flows (RANS, LES, DNS),
  • srijeda 09.12. od 9:00 do 11:00, Simulation of heat transfer (conjugate heat transfer, multiple flow domains separated by walls),
  • četvrtak 10.12. od 13:00 do 15:00, Simulation of flows with free surface (VOF: waves, flow around floating bodies, jets etc.),
  • srijeda 16.12. od 9:00 do 11:00, Simulation of flows with phase change (cavitation, boiling…),

prof. Suad Jakirlić (glavni urednik visokorangiranog naučnog časopisa “International Journal of Heat and Fluid Flow“, Elsevier)

predavanja za studente:

  • ponedjeljak 30.11. od 8:45 do 12:00, Overview of methods for turbulent flow simulations and their limitationsScale-resolving methods: DNS, LES, hybrid LES-RANS,
  • ponedjeljak  7.12. od 9:00 do 12:00, Introduction into Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) computational approach,
  • ponedjeljak 14.12. od 9:00 do 12:00, On near-wall treatment in turbulence modelling
  • ponedjeljak 21.12. od 9:00 do 12:00, Eddy-viscosity-based models of turbulence: rationale and predictive capabilities,

preporučeno predavanje širem auditoriju:

  • četvrtak 17.12. od 13:00 do 15:00, RANS-based modelling of sub-scale turbulence in eddy-resolving flow simulation methods.