Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, u cilju ostvarivanja načela jedinstva porodice i zaštite interesa djece.

Izmjenom Odluke se odobrava ulazak u Bosnu i Hercegovinu maloljetnim strancima koji su u pratnji roditelja ili staratelja državljanina Bosne i Hercegovine. Istovremeno je ulazak u Bosnu i Hercegovinu odobren i strancu koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku BiH”.