Prvi tematski trening iz područja rada s iseljeništvom i uključivanja iseljeništva u razvoj zemlje podrijetla „Izgradnja potrebnih znanja u području migracija i razvoja“ održan je u razdoblju 01-03.10.2019. godine na Vlašiću.

Ovo je prvi u nizu tematskih treninga koji je organiziralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u svrhu provedbe aktivnosti predviđenih Politikom o suradnje s iseljeništvom s ciljem jačanja kapaciteta institucija BiH za suradnju s iseljeništvom. Trening se provodi u okviru projekta “Dijaspora za razvoj” (D4D), koji je projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu s UNDP-om BiH i IOM BiH.

Tijekom trodnevne radionice predavač, Michael NEWSON, IOM Beč je kroz prezentacije i grupne vježbe za 35 sudionika obuke, predstavnika institucija na razini Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Brčko distrikta BiH i jedinica lokalne samouprave, predstavio Međunarodni okvir za suradnju na polju migracija i razvitka, kao i modele i iskustva drugih u radu s dijasporom na lokalnoj razini.

Tijekom trodnevnog treninga, predavač Michael NEWSON, IOM Vienna predstavio je Međunarodni okvir za suradnju na polju migracija i razvoja kroz prezentacije i grupne vježbe za 35 polaznika, predstavnika institucija na razini Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Brčko distrikta BiH i jedinica lokalne samouprave, kao i modele i iskustva drugih koji rade s dijasporom na lokalnoj razini.

Također, predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice upoznali su prisutne s aktivnostima Sektora za iseljeništvo, politikom i praksom u BiH u vezi s pitanjima suradnje s iseljeništvom i osnovnim podacima o iseljeništvu.

Zaključeno je da su tematski treninzi iz područja rada s iseljeništvom neophodni kako bi se stekla znanja o uključivanju iseljeništva u razvoj BiH u institucijama iz različitih sektora na različitim razinama vlasti u BiH, a time i uspostavljanjem mreže kontakt osoba i koordinatora za oblast iseljeništva ostvarila međuinstitucionalna i međusektorska komunikacija i koordinacija kada je u pitanju suradnja na ovom polju.

 

 

P