Predstavnici Sektora za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Kemo Sarač, pomoćnik ministrice i Ana Judi Galić, šefica Odsjeka za statusna pitanja i informiranje iseljeništva su dana 03.05.2019. godine u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Oslu održali sastanak sa predstavnicima organizacija iseljeništva u Kraljevini Norveškoj.

Sastanak je organiziran uz podršku ambasadora Nedima Makarevića, koji je od preuzimanja dužnosti ambasadora u Kraljevini Norveškoj izuzetno angažovan na podršci svih aktivnosti organizacija dijaspore iz Bosne i Hercegovine, kako u njihovom međusobnom uvezivanju, tako i na uspostavljanju veza sa Bosnom i Hercegovinom.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Saveza bh. udruženja  u Norveškoj, Norveško Bosansko-hercegovačke privredne komore, Mreže bosanskih žena u Norveškoj, organizacija mladih,  dopunskih škola i drugi ugledni pojedinci.

Prezentiran je rad Sektora za iseljeništvo i aktivnosti na kojima se trenutno radi. Fokus sastanka je bio na temama međusobnog uvezivanja i jačanja saradnje sa iseljeništvom, izradi strategije saradnje sa iseljeništvom, prijenosu znanja, dopunskoj nastavi i drugim temama koje su delegirali predstavnici dijaspore.

Tokom diskusije, učesnici sastanka su imali priliku da postavljaju pitanja predstavnicima Sektora za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i razgovarano o mnogim temama od interesa za iseljeništvo.

Sastanak je ocijenjen kao izuzetno koristan i učesnici su izrazili zadovoljstvo što su upoznati sa aktivnostima države Bosne i Hercegovine usmjerenim prema iseljeništvu. Na kraju je zaključeno da je ovo samo osnov za dalju saradnju i da će se što prije krenuti u realizaciju konkretnih projekata.

Treba istaći da sastanak ne bi mogao biti realiziran bez podrške Ambasade BiH u Kraljevini Norveškoj i ambasadora Nedima Makarevića, Miralema Bečirovića, predsjednika Saveza bh. udruženja  u Norveškoj, Muje Hamzića, predsjednika Upravnog odbora Norveško Bosansko-hercegovačke privredne komore, Dženane Mrzić, predsjednice Mreže bosanskih žena u Norveškoj i Fadila Dizdarevića, kao i predstavnika organizacija mladih i svih drugih učesnika sastanka.