Na majskom Diaspora Online Check-In sastanku održanom 06.05.2021. godine, pored predstavnika Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH-Sektora za iseljeništvo prisustvovali su predstavnici i-Platform (Švicarska/BiH), SBHUD – Saveza bosanskohercegovačkih udruženja u Danskoj; BiH Akademici u Danskoj i Udruženja privrednika “Bosnische Unternehmervereinigung-BUV” iz Austrije.

Predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH su prisutne informisali o aktuelnim aktivnostima koje trenutno realizuje Ministarstvo, između ostalog, o trodnevnoj obuci za kordinatore za dijasporu, pripremi treće konferencije dijaspore na temu turizma koja će se održati 22.06.2021. godine i pripremi tematskog skupa vezaogn za privlačenje investicija iz dijaspore u lokalne zajednice.

Predstavnici organizacija bh. dijaspore su sa prisutnima podijelili informacije o svojim aktivnostima koje provode ili planiraju da realizuju u narednom periodu. Predstavnik Savez bosanskohercegovačkih udruženja u Danskoj je naveo niz aktivnosti na kojima trenutno rade, između ostalog, je istakao njihovu podršku u pripremi Kongresa Svjetskog saveza dijaspore BiH.

Predstavnica BUV iz Austrije je istakla da njena organizacija u Austriji radi na umrežavanju privrednika iz Austrije čije je porijeklo iz Bosne i Hercegodine.

Nikola Burić iz i-platform Švicarska je informisao o svom učešću na Drugoj biznis konferenciji D4D sa fokusom na poljoprivredu koja će se održati 19.05.2021. godine.

U diskusiji je istaknuto da digitalni radni prostor mural nije dovoljno iskorišten i da treba motivisati organizacije da više koriste mural, alat za umrežavanje i razvijanje saradnje, održavanje kontinuiteta saradnje.

Više o muralu na:

https://app.mural.co/t/diasporabihdigitalworkspace3599/m/diasporabihdigitalworkspace3599/1593763623387/fddb3714381c585641bbc75533dd770d29dab4ad

Vezano za realizaciju zaključaka sa predhodnog sastanka, diskutovalo se o pokrenutoj inicijativi za formiranje radne grupe koja bi radila na unapređenju ekonomske podrške investitora iz dijaspore privrednom razvoju lokalnih zajednica.

Pozivamo organizacije u iseljeništvu koje su zainteresovane za proaktivan rad u gradnji  partnerstava, razmjeni ideja,  izradi i realizaciji zajedničkih projekata da se pridruže ovoj inicijativi.

Naredni Diaspora Online Check-In sastanak će se održati u četvrtak 03.06.2021. godine u uobičajenom terminu od 16,00 – 17,00 sati.