Grad Živinice u suradnji s Projektom „Dijaspora za razvoj”, koji predstavlja zajednički projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu s UNDP BiH i IOM BiH, želi da podrži osnivanje mikro poduzeća uz osiguravanje ukupno 100.000,00 KM grant sredstava za odabrane aplikante/ice.

Planirana proračunska sredstva će se koristiti za podsticanje poduzetničke inicijative kroz nadmetanje poduzetničkih ideja i održivih poslovnih planova.

Osnovni cilj projekta je podržati razvoj poduzetništva i samozapošljavanja kroz pokretanje minimalno 10 start-up biznisa kroz dodjelu bespovratnih financijskih sredstava putem javnog poziva za osnivanje start-up biznisa koje sprovodi Grad Živinice.

Sredstva će se dodjeljivati punoljetnim fizičkim osobama ili u timu više fizičkih osoba starosti do 55 godina, s prebivalištem na području Živinica, a koji u trenutku objave poziva nisu uposleni i nemaju registriran biznis, pri čemu će učešće mladih biti minimalno 50%, učešće osoba s invaliditetom minimalno 10%, te minimalna zastupljenost žena 40%.

Projektom će se također osigurati mentorska podrška kroz transfer znanja iz dijaspore, kako u selekciji biznis ideja, pokretanju i praćenju razvoja biznisa, tako i u promociji i otvaranju novih tržišta tokom 10 mjeseci poslovanja.

Sve planirane aktivnosti su u cilju pokretanja 10 start-up biznisa, otvaranja 10 novih radnih mjesta i povećanja prihoda minimalno 30 članova domaćinstva kroz ekonomsko povezivanje s dijasporom.

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 23.01.2020. godine do 16:00 sati, a detaljne informacije o ovom javnom pozivu možete pogledati ovdje.