”Učimo? Ma, ne – igramo se! autorice Amele Isanović, izdanje Bosanske medijske grupe, Tuzla 2022. godine, priručnik je nastao na temelju izuzetno bogatog iskustva autorice kao nastavnice, edukatorice i roditelja, s ciljem razvijanja pozitivnog stava prema učenju kod djece, da kroz igru unapređujemo govorno – jezične sposobnosti djece, te da kod djece i roditelja, nastavnika, članova obitelji razvija suradnički odnos i pozitivno okruženje.

Poseban pečat knjiga daje učenju materinskog jezika, ali i razvoju kognitivnih sposobnosti (kritičko promišljanje, uspoređivanje, zaključivanje) te razvoju emocionalne inteligencije, odnosno svih onih sposobnosti potrebnih za daljnje školovanje i odrastanje.

Knjiga razbija stereotipe da je igra rezervirana samo za djecu, te nudi 15 didaktičkih igara koje mogu igrati djeca svih uzrasta u školama, udrugama, manjim grupama, školskim ili obiteljskim okupljanjima. Igre će unaprijediti znanje o svijetu oko nas, a prilagođene su tako da se mogu igrati i u zatvorenom i u otvorenom prostoru, na putovanju, u automobilu…
Poseban dodatak su ilustracije koje otklanjaju nedoumice, olakšavaju razumijevanje i ilustriraju ključne riječi razvrstane u kolone na bosanskom, švedskom i njemačkom jeziku.
Ono što knjigu/priručnik čini potpuno modernom i prikladnom za učenje su jesu kodovi za 15 digitalnih igara za mobitele, tablete i računala, kroz koje djeca aktivno ponavljaju i potvrđuju naučeno u samoj igrici, a to rade na njima najprivlačniji način – digitalnim uređajima.

Knjiga je u Švedskoj i BiH već predstavljenja i kroz promocije i radionice s djecom. Na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli je testirana, odobrena i uvrštena u literaturu studentima ovog fakulteta.
Autorica Amela Isanović je profesorica u srednjim školama u Geteborgu gdje predaje bosanski kao strani jezik, odnosno materinski, djeci koja su porijeklom iz BiH. Završila je Pedagošku akademiju u Tuzli, odsjek bosanski jezik i književnost (1996). 2011. godine je završila Filozofski fakultet u Tuzli i stekla zvanje profesorice bosanskoga jezika i književnosti (diplomirala iz oblasti metodike nastave s temom: Ocjenjivanje u nastavi književnosti).
U ožujku 2014. godine stekla zvanje magistra završivši II ciklus studija iz oblasti povijesti bosanskoga jezika. Master tema je bio istraživački rad o bosanskim natpisima i stećcima u okolini Bijeljine.
Tijekom 25 godina radnog iskustva prošla je obuku za RWCT nastavnicu, a odmah potom stekla i certifikat RWCT trenerice (Američki sustav interaktivnih tehnika rada). Stečena znanja i iskustva pretočila je u priručnik Modeli nastavnih priprema u nastavi jezika s primjenom RWCT-a.
Od 2003.godine aktivno se bavi lutkarstvom, izradom lutaka, lutkarskih predstava, pisanjem lutkarskih scenarija, te aktivno radi na promicanju lutkarstva kao kreativnog pristupa nastavi. Objavila je i tri stručne knjige za nastavnike, pedagoge i terapeute o primjeni lutkarstva: Lutka moga djetinjstva (Bosanska riječ Tuzla) i Lutka u nastavi (BMG, Tuzla), te ovaj najnoviji priručnik „Učimo? Ma, ne igramo se! (2022. godine). Osim stručne literature, djeluje i na polju književnosti gdje je dobila nekoliko nagrada za svoje priče koje su uvrštene u zbirku priča o velikanima bh. povijesti, zbirku Pamti stope.
U Tuzli i BiH aktivno je radila na obuci odgajatelja i učitelja na primjeni lutke u nastavi i vannasatavi. Održala je desetke radionica i seminara na kantonalnoj, federalnoj i europskoj razini, kao i desetine seminara za nastavnike u BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Švedskoj.
Održala je vrlo zapažena predavanja u regiji, naročito u Sandžaku, gdje je dala svoj doprinosu unaprjeđenju i promociji nastave bosanskog jezika i upotrebi lutaka u nastavi.
Kao predsjednica Udruženja nastavnika i profesora bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika Tuzlanskog kantona osmislila je i pokrenula projekt Dan materinskog jezika koji je ubrzo prihvaćen od svih škola i prerastao je u tradiciju.